Strasburg: Korekta płci biologicznej to nie powód do ograniczenia praw rodzicielskich

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ograniczenie praw rodzicielskich i odebranie prawa kontaktu z dziećmi osobie transpłciowej ze względu na przeprowadzoną korektę płci biologicznej stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz dyskryminację - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczy Rosji, ale sytuacja osób transpłciowych w prawie polskim jest także trudna.

13.07.2021

e-KRS, e-doręczenia - prawnicy boją się o swoje dane

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości RODO

Tegoroczny lipiec, mimo sezonu urlopowego, przynosi duże zmiany dla prawników. Od pierwszych jego dni obowiązują budzące spore wątpliwości e-doręczenia pism sądowych oraz e-KRS. Systemy nadal nie mają wszystkich funkcjonalności, problemem jest też ich połączenie z innymi bazami. Tymczasem coraz głośniejsze są także obawy o dane, do których "w sieci" dostęp może mieć praktycznie każdy.

13.07.2021

Depozyt po zmarłym odbiera spadkobierca

Wymiar sprawiedliwości

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, to tylko jej spadkobierca jest uprawnionym do podjęcia tych środków. Nie można przy tym pominąć reguł dziedziczenia. Depozyty po zmarłych są sporym problemem domów pomocy społecznej. Teoretycznie po trzech latach te nieodebrane przypadają Skarbowi Państwa, tyle że nie z automatu

13.07.2021

Małe firmy chętnie korzystają z uproszczonej restrukturyzacji

Wymiar sprawiedliwości Spółki Małe i średnie firmy

Statystyki niewypłacalności firm poszybowały w górę w pierwszym półroczu 2021 roku, ale dwie trzecie przypadków to efekt wykorzystania nowej procedury pozasądowej. Spowodowała ona także spadek popularności przyspieszonych postępowań układowych i postępowań sanacyjnych. Możliwość korzystania z tej formy jest czasowa, ale została ostatnio wydłużona do 30 listopada 2021 r.

13.07.2021

Strasburg: Punkty karne i odebranie prawa jazdy to nie jest podwójna kara za ten sam czyn

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Nałożenie na tę samą osobę punktów karnych za przewinienia drogowe, a następnie odebranie prawa jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych, nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania za ten sam czyn - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Chorwacji, ale podobne spory mają też miejsce w Polsce.

12.07.2021

Pismo sądowe, czyli co można doręczyć przez portal informacyjny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obecnie nie ma żadnego powodu, aby wyjąć z zakresu pojęcia pism sądowych orzeczenia, jak też uzasadnienia. Czym innym jest przy tym spełnienie warunków doręczania takich pism przez portal informacyjny. W tym zakresie ustawodawcy zabrakło zdecydowania. W mojej ocenie należy przyjąć, że jest to doręczenie elektroniczne, które nie wymaga do uwierzytelnienia podpisu i pieczęci

12.07.2021

Izba Dyscyplinarna SN osądza bezprawie sądowe PRL jako zbrodnię komunistyczną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy orzeczenie zezwalające na pociągniecie do odpowiedzialności karnej sędziego za dwa wyroki wydane na opozycjonistów w stanie wojennym w 1982 roku. Czyny te od lipca 2020 roku uznawane są za zbrodnię komunistyczną i zbrodnię przeciwko ludzkości, która się nie przedawnia.

12.07.2021

MS rozważa zmiany w zasadach e-doręczeń

Wymiar sprawiedliwości

Planowane jest, by pisma doręczane za pośrednictwem portalu informacyjnego były przed ich zamieszczeniem scalane do jednego pliku. W praktyce pisma sądowe - wraz z pismem przewodnim - mają być właśnie w ten sposób udostępniane w portalu informacyjnym sądu. Zapoznanie się z takim plikiem będzie wywoływało skutki procesowe - wynika z informacji przekazanej Prawo.pl.

12.07.2021

Sądy potykają się o e-KRS - działa, ale z problemami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Spółki Prawo gospodarcze

Wprowadzenie e-KRS minister sprawiedliwości ogłosił jako sukces i przejście z ery papierowej do cyfrowej. Trochę inaczej sytuację komentują pełnomocnicy, referendarze i pracownicy sądów. Ci ostatni boją się dużych zaległości, bo przykładowo nie mogą w tej chwili wykreślać z rejestru spółek. Samych wniosków elektronicznych nie jest jeszcze dużo, ale i tak ręcznie wpisywane są do projektów postanowień.

12.07.2021

Kary dla prawników surowe, ale procesy są uczciwe

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wydalenie z zawodu lub zawieszenie w czynnościach zawodowych radcy prawnego czy adwokata to ostateczna broń samorządów, aby zachować wizerunek i wiarygodność. Takie osoby są wielokrotnie wcześniej karane, także przez sądy karne. Naganne zachowanie w życiu prywatnym jest równie surowo oceniane, jak i zaniedbania w kancelarii.

10.07.2021

Adwokat Horna-Cieślak: Dzieci potrzebują przyjaznego wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Dzieci muszą być widziane, słyszane i rozumiane przez wymiar sprawiedliwości. A rolą osób dorosłych jest uznanie, że osoby najmłodsze mają swoje zdanie, swoje potrzeby i mają prawo je wyrażać w toku procedur prawnych. To jaki będzie wymiar sprawiedliwości dla dzieci – zależy od każdego z nas - mówi adwokat Monika Horna-Cieślak

10.07.2021

RPO: Zgodność prawa unijnego z polskim powinnien badać pełen skład TK

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W przyszłym tygodniu w Trybunale Konstytucyjnym są zaplanowane dwa posiedzenia w sprawach dotyczących przepisów Traktatu o UE oraz stosowania środków tymczasowych TSUE. Rzecznik Praw Obywatelskich zawnioskował w piątek, by zostały one rozpoznane przez pełny skład TK. Adam Bodnar będzie w nich uczestniczył.

09.07.2021

Świat nauki dziękuje Bodnarowi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pragniemy wyrazić Panu naszą wdzięczność i wielki szacunek za sposób pełnienia odpowiedzialnej funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w trudnych czasach - napisała do prof. Adama Bodnara grupa naukowców. - Dziękujemy za pracę dla Polski i Polaków – odpowiedzialną, pełną zaangażowania i poświęcenia, niosącą ogromny potencjał edukacyjny - dodali w opublikowanym w piątek liście otwartym.

09.07.2021

Miało działać, nie działa - problem z połączeniem systemu notarialnego z e-KRS

Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Od 1 lipca miało nastąpić połączenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) z Krajowym Rejestrem Sądowym. Miało, bo połączenie aktualnie nie działa, a notariusze informują pełnomocników by zachowywali papierowe wypisy aktów notarialnych i przesyłali je do sądu. Krajowa Rada Notarialna zapewnia, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu.

09.07.2021

Prof. Szostek: Doręczenia elektroniczne to sukces, ale wciąż prowizorka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po wielu latach przygotowań, na których nie wszystkim zależało, mamy doręczenie elektroniczne. I to należy uznać za olbrzymi sukces - pisze dr hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Dariusz Szostek. Ale dodaje, że od 3 lipca obowiązuje rozwiązanie prowizoryczne i niedopracwane. - Nie mam wątpliwości, iż powrotu do doręczeń na papierze nie ma. Tak jak nie mam wątpliwości, iż prowizorki są wieczne - stwierdza.

09.07.2021

Rzecznik TSUE: Nie można kwestionować niezawisłości wszystkich sędziów powołanych w czasach PRL

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie ma podstaw do powzięcia wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności potencjalnie wszystkich polskich sędziów powołanych przed 2018 rokiem - stwierdził w opinii dla Trybunału Sprawiedliwości UE jego rzecznik generalny. Wyrok w tej sprawie będzie odpowiedzią na pytania zadane przez sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Kamila Zaradkiewicza.

08.07.2021

Wierzyciele nadużywają zawezwania do próby ugodowej - MS chce to zmienić

Wymiar sprawiedliwości

Do przerwania biegu terminu przedawnienia dochodzi obecnie m.in. na skutek złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Nadużywają tego jednak wierzyciele. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by w takich sytuacjach bieg przedawnienia był zawieszeny i to na czas trwania postępowania pojednawczego bądź mediacyjnego. Projektem zajmie się Sejm.

08.07.2021

Z jednych sądów orzeczenie przez portal, z innych nie - trudny start e-doręczeń

Wymiar sprawiedliwości

Sądy różnie podchodzą do kwestii doręczania pism procesowych, a konkretnie orzeczeń przez portal informacyjny sądów. W części - przykładem są sądy krakowskie - zarządzono by sędziowie korzystali na razie z drogi tradycyjnej, z kolei w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu rozszerzono katalog pism doręczanych przez portal. Prawnicy uważają jednak, że potrzebna jest interwencja ministerstwa.

08.07.2021

SN: Ubezwłasnowolnienie częściowe powinno zniknąć z systemu

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych nie przewiduje częściowego ubezwłasnowolnienia. Zakłada opiekę asystencką, co nie jest równoznaczne z opieką kuratora. Jednak ustawodawca nie uwzględnił reguł tej Konwencji w kodeksie cywilnym - stwierdziła Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozpoznając wniosek o zniesienie częściowego ubezwłasnowolnienia

08.07.2021