Związkowcy do tematu powracają już po raz kolejny. M.in. dlatego, że jak alarmują, telefony służbowe powinny być wśrod kuratorów normą. Dlaczego? Bo korzystanie z prywatnych jest i kosztowne i może wiązać się ze sporym ryzykiem, choćby w związku z danymi, które kurator w czasie pracy gromadzi. Sytuacja pod tym względem, w porównaniu z 2020 r. nieco się poprawiła - konkretnie o 2,37 proc. Ale w ocenie kuratorów nadal wyposażenie w telefony służbowe oraz laptopy - jest niewystarczające. 

Zobacz procedurę w LEX: Zwrócenie się przez kuratora sądowego do Policji o pomoc w czynnościach odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką >

Dane zostały zebrane z 46 sądów okręgowych oraz 318 sądów rejonowych. Dotyczą nie tylko telefonów, ale też laptopów i dostępu do internetu, systemów pracy zdalnej oraz innych rozwiązań usprawniających pracę na stanowisku kuratora sądowego. OZZKS wystąpił też do Michała Wosia, wiceministra sprawiedliwości. Wskazał m.in. na niewystarczające wyposażenie kuratorów, które uwidacznia się i w czasie pandemii i pracy zdalnej. 

Czytaj: Kurator bez telefonu służbowego i z laptopem, ale... bez połączenia z systemem>>

Duże rozbieżności między sądami 

Z opracowania wynika równocześnie, że w tym zakresie są duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sądami. - Pozyskane dane przemawiają, za stwierdzeniem, że co prawda poziom wyposażenia kuratorów zawodowych w sprzęt teleinformatyczny ulega poprawie, jednakże jest to proces zdecydowanie za wolny i jest niewystarczający, w szczególności jeżeli chodzi o wyposażenie w służbowe telefony komórkowe, oraz możliwość pracy zdalnej za pomocą systemu VPN - wskazano w dokumencie. 

Sprawdź w LEX: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek udostępnić kuratorowi sądowemu nagranie z monitoringu wizyjnego szkoły, na którym widoczny jest przebieg bójki pomiędzy uczniami? >

Nadal są okręgi sądowe, w których żaden kurator nie posiada służbowego telefonu komórkowego - Częstochowa, Gorzów, Koszalin, Krosno, Nowy Sącz, Piotrków, Radom, Toruń, Włocławek. Ale są też takie, które zdecydowanie wyróżniają się w tym zakresie - w okręgu wrocławskim przykładowo większość kuratorów posiada telefony służbowe (na 148 kuratorów- 144 ma telefon czyli 97,30 proc.). W zielonogórskim na 145 kuratorów "służbówki" ma 120 ( 82,76 proc.), w okręgu warszawsko- praskim na 129 kuratorów ma 119 ( 92,25 proc.), w przemyskim na 39 kuratorów ma 36 (92,31 proc.), w opolskim na 157 kuratorów ma je 145( 92,36 proc.), a jeleniogórskim na 79 kuratorów ma je 69 ( 87,34 proc.). 

Sprawdź w LEX: Czy kurator sądowy ma prawo do przechowywania wywiadów celowych wykonanych na rzecz innego sądu? >

Z kolei kuratorzy okręgowi, jak wynika z opracowania, mają do swojej dyspozycji 34 telefony komórkowe (rok temu było ich 36). I co ważne w 29 okręgach sądowych żaden z kuratorów okręgowych i jego zastępcy nie posiadają służbowych telefonów komórkowych. 

Kolejna kwestia - jeśli służbówka już jest, to niekoniecznie z dostępem do internetu. Tylko 19,41 proc. (w 2020 r. było 12,5 proc.) kuratorów zawodowych dysponuje telefonami z dostępem do internetu. 

Sprawdź w LEX: Czy kurator zawodowy może zlecić pracownikowi socjalnemu bądź policji dostarczenie upomnienia skazanemu pozostającemu pod dozorem kuratora zawodowego? >

 

Z jednej strony bezpieczeństwo, z drugiej godziny pracy

Tyle że w zakresie telefonów służbowych nie wszyscy kuratorzy są zgodni. Część uważa, podobnie jak OZKS, że kurator powinien mieć telefon służbowy, m.in. ze względu na bezpieczeństwo. Nie powinien bowiem przekazywać prywatnego numeru podopiecznym, w takim telefonie nie powinien też gromadzić danych związanych z praca. 

Czytaj w LEX: Stasiak Krzysztof, Nawiązanie stosunku pracy z kuratorem sądowym >

Związek wielokrotnie na to wskazywał. - Ważne by nasi podopieczni mieli dostęp do swoich kuratorów. To się zresztą dość mocno uwidoczniło w czasie pandemii, gdy praca sądów, ale też dyżury kuratorów były ograniczone. Gdy kurator ma telefon służbowy to oczywiście jego podopieczny łatwiej może się z nim skontaktować. I to nie chodzi o pracę i włączony telefon 24 godziny na dobę. Co prawda mamy zadaniowy czas pracy, ale nie powinniśmy przekraczać 40 godzin tygodniowo, co wynika z kodeksu pracy. Wyposażenie w telefony służbowe dałoby większe możliwości wykonywania zadań służbowych i ułatwiło kontakt - podkreślał Adam Witkowicz, przewodniczący zespołu ds. bezpieczeństwa i warunków pracy. Zaznaczał też wagę dostępu do internetu, choćby w sytuacjach gdzy trzeba ustalić adres, lub trasę przejazdu. 

Czytaj w LEX: Czarnecka-Dzialuk Beata, Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja? >

Są też kuratorzy, którzy uważają, że takie udogodnienie może być jak miecz obosieczny i wymaga precyzyjnego doregulowania, np. w zakresie godzin w których kurator jest "pod takim telefonem".  - Być może byłoby to usprawnienie naszej pracy, ale może się też wiązać z nieprzyjemnymi kwestiami. Ja sam nie korzystam z telefonu służbowego, ale podopiecznym udostępniałem numer prywatny - do momentu gdy jeden z nich zaczął do mnie wydzwaniać nocami i to w stanie niekoniecznie trzeźwym - mówi nieoficjalnie jeden z kuratorów. W jego ocenie konieczne byłoby określenie, czy kurator ma zawsze odbierać telefon służbowy, czy np. w określonych z góry godzinach. - Inaczej będzie "zawsze" pod telefonem - mówi kolejny kurator.  

Czytaj w LEX: Babicka-Wirkus Anna, Wirkus Łukasz, Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami >

Czytaj: Kuratorzy "w terenie" zużywają i buty, i... zdrowie>> 

Z laptopami lepiej, ale problem z systemami

Zebrane dane pokazują, że jeśli chodzi o wyposażenie kuratorów zawodowych w laptopy to sytuacja wygląda lepiej, ale i tak potrzebne jest doposażenie. W taki sprzęt wyposażonych jest 76,05 proc. (w 2020 r. było 65,19 proc.) kuratorów zawodowych. Tyle, że to nie oznacza w każdym przypadku możliwości zdalnej pracy, bo - jak czytamy - wyposażenie kuratorów zawodowych w laptopy z możliwością pracy zdalnej na systemach np. Kurator/Kuratela za pomocą VPN jest zdecydowanie niewystarczające. Tylko 37,92 proc. ( w 2020 r. - 20,65 proc.) kuratorów zawodowych wyposażonych jest w laptopy służbowe z możliwością pracy zdalnej.

Czytaj w LEX: Giętkowski Radosław, Rola sądowego kuratora zawodowego i zakładu pracy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności  >

Kolejnym problemem jest wiek laptopów. W sądach rejonowych 15,82 proc. ma powyżej pięciu lat, w sądach okręgowych - 22 proc. laptopów przekroczyło ten wiek. 
Co więcej, aż w 66 sądach rejonowych i 13 sądach okręgowych kuratorzy nie mają możliwości korzystania z komputerów stacjonarnych. Rzadkością są inne sprzętowe udogodnienia - w niektórych sądach kuratorzy posiadają karty sim czy też urządzenia GPS (m. in. Wrocław, Opole, Kraków), w okręgu jeleniogórskim do dyspozycji mają również dyktafony.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX:  Partyk Aleksandra, Dobro dziecka jako wartość nadrzędna przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej >