Natychmiast aresztowano 20 uczestników zajścia: 12 kobiet i 8 mężczyzn. Taki jest finał procesu trzech mężczyzn w wieku 20 i 21 lat przed sądem w miejscowości Velletri, skazanych na 8 i pół roku więzienia za gwałt na szesnastolatce.
Natychmiast po odczytaniu wyroku doszło do wymiany obelg między bliskimi ofiary a rodzinami skazanych. Kilkoro z krewnych sprawców rzuciło się z pięściami na trzech sędziów, ale zostali powstrzymani przez karabinierów. Sędziowie zdołali uciec i zamknęli się w innej sali.
Zaraz potem doszło do eskalacji agresji. Krewni skazanych zdewastowali wyposażenie sali rozpraw i kilku innych pomieszczeń w gmachu sądu oraz garaż, gdzie zniszczyli między innymi radiowóz karabinierów. W sądzie wybuchła panika.
Wszyscy aresztowani to krewni i przyjaciele skazanych w wieku od 19 do 60 lat.
“W ciągu 40 lat pracy zawodowej nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. Sędziowie musieli się zabarykadować w sali, panował stan oblężenia, to przechodzi wszelkie wyobrażenie” - powiedział prezes sądu w Velletri Francesco Monastero, cytowany przez Ansę.(PAP)