Takie założenia przyjęło Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia w sprawie określenia minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych przez biura usług płatniczych. Projekt został opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Działalność biur usług płatniczych została uregulowana całkiem niedawno - w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199, poz. 1175). Ustawa wejdzie w życie 24 października 2011 r. Tego samego dnia ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie. Do usług płatniczych zaliczane będzie m.in. przyjmowanie wpłat, wypłaty gotówki, przelewy, przekazy pieniężne.
Do tej pory usługi płatnicze można było prowadzić bez żadnych ograniczeń. Od 24 października br. staje się to działalnością regulowaną, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, a właściciel biura będzie musiał mieć gwarancję ubezpieczeniową albo bankową. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej ma zależeć od wysokości transakcji płatniczych i ma to być 1,2 proc. całkowitej rocznej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, ale nie mniej niż równowartość w złotych kwoty 18 tysięcy euro - przewiduje projekt rozporządzenia.
Dziś rynek usług płatniczych jest bardzo rozdrobniony; zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego na koniec 2009 r. takich biur było ponad 22.500. Prowadzą one działalność na stosunkowo niewielką skalę. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort finansów zakłada, że wraz z wejściem w życie nowych przepisów znacznie spadnie ryzyko upadłości tych instytucji. Jednak - jak podaje MF - już od 2008 r. nie zanotowano przypadków upadłości takich podmiotów, nie było też publicznie ujawnionych oszustw na szkodę klientów, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach.
Art. 175 ustawy o usługach płatniczych zakłada, że działające biura usług płatniczych będą musiały zawrzeć umowę gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej w ciągu 3 miesięcy od wejścia w życie ustawy. (PAP)