Nowe przepisy mają obowiązywać od 11 stycznia 2015 r. w całej Unii z wyjątkiem Danii, która nie będzie stosować rozporządzenia.

Zgodnie z nowym prawem osoby, które korzystają w swoim kraju ze środków ochrony, bo mają uzasadnione powody, by obawiać się o swoje życie albo zdrowie - np. ofiary przemocy fizycznej czy psychicznej - będą mogły korzystać z takiej samej ochrony w przypadku podróży czy przeprowadzki do innego kraju Unii. Chodzi o takie środki ochrony, jak zakaz zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary czy zakaz wszelkich kontaktów sprawcy z ofiarą.

W tym celu państwa UE wprowadzą standardowe formularze zawierające niezbędne informacje, które umożliwią szybkie przyznanie środków ochrony, jeśli ofiara przestępstwa znajdzie się na terenie innego kraju Unii.

"Przyjęte dziś rozporządzenie pomoże chronić ofiary przestępstw i ofiary przemocy, dokądkolwiek w UE się udadzą. Środki ochrony będą podróżować razem z obywatelem. To doskonały przykład tego, jak UE pracuje dla swoich obywateli" - oświadczyła unijna komisarz sprawiedliwości Viviane Reding.