Szef rządu pytany na piątkowej konferencji o dyskusję na temat wejścia Polski do strefy euro, powiedział, że otrzymał informację od marszałek Sejmu Ewy Kopacz na temat debaty o pakcie fiskalnym, która jest zaplanowana w Sejmie na 19 lutego.

"Przedstawiliśmy do ratyfikacji pakt fiskalny i cały dzień Sejm będzie debatował o pakcie fiskalnym, co jest wprost związane z przyszłością strefy euro, a więc także z naszą drogą do strefy euro" - podkreślił.

Zdaniem premiera to właśnie 19 lutego będzie prawdziwym początkiem debaty o euro. Tusk przypomniał jednak, że zapowiedziana została także debata z udziałem rządu wiosną tego roku. "Tę debatę przygotowujemy, ale de facto debata trwa non stop z oczywistych względów" - powiedział.

 

Zaznaczył, że w związku z ostatnimi wydarzeniami w Sejmie wokół projektów dotyczących związków partnerskich (trzy projekty w tej sprawie zostały odrzucone w pierwszym czytaniu) widać, że "najgorszym wariantem w każdej sprawie jest brak wymiany poglądów i dyskusji".

Premier poinformował też, że wraz z prezydentem ustalił, że tematem najbliższego posiedzenia Rady Gabinetowej będą optymalne warunki wejścia Polski do strefy euro. "Nie będziemy dyskutowali czy, ale kiedy i w jaki sposób" - powiedział szef rządu.

"Europa bardzo dobrze rozumie nasze postępowanie, czyli postępowanie państw, które wchodząc do UE, zdecydowało się na wejście do strefy euro, a równocześnie państwa, które w sposób odpowiedzialny bada wszystkie okoliczności, a przede wszystkim chce spełniać wszystkie kryteria" - powiedział Tusk.

Premier wyraził wdzięczność wszystkim partnerom - prezydentowi, prezesowi NBP - za to, że angażują się w debatę ws. strefy euro.

Tusk, dopytywany o termin Rady Gabinetowej, odparł, że zwołuje ją prezydent, a rząd się stawia. "Ale niedługo na pewno. Jeśli dobrze zrozumiałem pana prezydenta, jego intencją jest, by to miało miejsce w lutym" - powiedział.

Prezydent może zwołać Radę Gabinetową w sprawach szczególnej wagi. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem prezydenta. Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w czerwcu 2011 roku; jej tematem był stan przygotowań do polskiej prezydencji oraz jej agenda.(PAP)

hgt/ mzk/ sdd/ bk/