Trybunał Konstytucyjny rozpozna wnioski w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński - poinformował Trybunał.

Z początkiem roku 79 najmniejszych sądów rejonowych zostało zniesionych i stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. W sądach tych orzekało ponad 550 sędziów - formalnie więc musieli oni zostać przeniesieni do tych większych sądów. Reorganizację krytykują środowiska sędziowskie i samorządowe.

W lipcu zeszłego roku KRS zdecydowała o zaskarżeniu do TK m.in. przepisu Prawa o ustroju sądów powszechnych, który dotyczy upoważnienia szefa resortu sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia. Inny wniosek w sprawie tworzenia i znoszenia sądów na mocy rozporządzenia skierowali w czerwcu do TK posłowie PSL. Oba wnioski zostały połączone przez Trybunał do wspólnego rozpoznania.