List do parlamentu i rządu to efekt VI Światowego Szczytu Przywódców Organizacji Prawniczych, który w zeszłym tygodniu odbywał się w Warszawie. List otwarty powstał z inicjatywy Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej.
Chodzi o poselski projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, który nadaje uprawnienia do występowania przed sądami rejonowymi i wykonywania innych czynności prawniczych nowej kategorii osób, które zdały egzamin I stopnia - doradcom prawnym. Prace nad tego typu przepisami były prowadzone od 2008 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości, które jednak nie skierowało ich do parlamentu. Ostatecznie rządowe propozycje przejęli posłowie PO deklarując, że chodzi o poszerzenie dostępu do pomocy prawnej dla obywateli i zwiększenie konkurencji na prawniczym rynku.
Zaproponowane rozwiązania już w zeszłym roku krytycznie ocenili zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni oraz Krajowa Rada Sądownictwa. W trakcie sejmowych prac w podkomisji udało się osiągnąć kompromis z samorządami adwokatów i radców - posłowie odeszli od rozwiązań w myśl których prawnik bez aplikacji mógłby samodzielnie reprezentować klientów przed sądami w prostych sprawach cywilnych.
Obecnie jednak o kompromisie nie ma już mowy - poszło o poprawki zgłoszone przez posła Roberta Węgrzyna, które przywracają tę możliwość. Z tym zdarzeniem zbiegło się inne - nastąpiła zmiana sprawozdawcy prac podkomisji i posła PO Jerzego Kozdronia zastąpił jego klubowy kolega Wojciech Wilk. "Gra jest warta świeczki, te poprawki spowodują, że oferta na rynku prawniczym będzie szersza" - mówił niedawno PAP, podkreślając zarazem, że w tej sprawie nic jeszcze nie jest przesądzone, a zgłoszone poprawki dopiero przekazał do zaopiniowania.
Liderzy organizacji prawniczych z całego świata w liście otwartym wyrażają "głębokie zaniepokojenie" propozycjami umożliwiającymi absolwentom studiów prawniczych bez profesjonalnego przygotowania, reprezentowanie klientów przed sądami pierwszej instancji. "Wprowadzenie tych rozwiązań będzie oznaczać poważne naruszenie praw polskich obywateli" - przestrzegają.
"Jest oczywiste, że prawnicy muszą posiadać więcej niż teoretyczną wiedzę. Wspomniana wyżej propozycja jest istotnym zagrożeniem dla właściwego reprezentowania interesów prawnych wszystkich obywateli i pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki zawodowej i zaufania między prawnikiem i obywatelem" - stwierdzają autorzy listu otwartego.
Jak podkreślają, każde demokratyczne państwo prawne powinno zapewnić swym obywatelom usługi prawnicze na najwyższym poziomie, świadczone przez prawników wykonujących zawód zaufania publicznego, związanych tajemnicą zawodową.
List podpisali szefowie adwokatur 23 krajów: Anglii i Walii, Australii, Austrii, Bahamów, Belgii, Brazylii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Gruzji, Hiszpanii, Hongkongu, Irlandii, Irlandii Północnej, Kenii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Włoch. (PAP)

List otwarty
przywódców organizacji prawniczych z całego świata
do polskiego rządu i posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

My, liderzy organizacji prawniczych z całego świata, kierujemy do polskiego rządu oraz do polskich parlamentarzystów słowa naszego głębokiego zaniepokojenia propozycjami umożliwiającymi absolwentom studiów prawniczych, nieposiadającym jakiegokolwiek profesjonalnego przygotowania, reprezentowanie klientów
przed sądami pierwszej instancji. Wprowadzenie tych rozwiązań będzie oznaczać poważne naruszenie praw polskich obywateli.
Jest oczywiste, że prawnicy muszą posiadać więcej niż teoretyczną wiedzę. Wspomniana wyżej propozycja
jest istotnym zagrożeniem dla właściwego reprezentowania interesów prawnych wszystkich obywateli i pozostaje
w sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki zawodowej i zaufania między prawnikiem i obywatelem.
Każde demokratyczne państwo prawne powinno zapewnić swoim obywatelom usługi prawnicze na najwyższym poziomie, świadczone przez prawników wykonujących zawód zaufania publicznego, związanych tajemnicą zawodową.
Reprezentując obywatela przed sądem, prawnik musi przede wszystkim działać zgodnie ze standardami zapewniającymi najwyższy poziom niezależności i ochrony interesów klienta.
Artykuł 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka gwarantuje prawo do uczciwego procesu.
Rola profesjonalnego prawnika w zagwarantowaniu tego prawa jest kluczowym elementem ochrony obywateli i praworządności.
My, niżej podpisani przywódcy światowych organizacji prawniczych wierzymy, że te wartości są niezbywalne dla ochrony praw wszystkich Polaków i interesu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Anglia i Walia – Linda Lee, Prezydent The Law Society of England and Wales
– Peter Lodder QC, Prezydent Rady Adwokackiej Anglii i Walii
Australia – Alexander Ward, Prezydent Rady Prawnej Australii
– Caroline Counsel, Dyrektor Instytutu Prawa, Victoria
Austria – Gerhard Benn-Ibler, Prezydent Adwokatury Austriackiej
Bahamy – Peter D. Maynard, Adwokatura Wysp Bahama
Belgia – Jo Stevens, Prezydent flamandzkojęzycznej Adwokatury Belgijskiej
– Robert De Baerdemaeker, Prezydent francusko– i niemieckojęzycznej Adwokatury Belgijskiej
Brazylia – Horacio Bernardes Neto, Rada Federalna Adwokatury Brazylijskiej
Czechy – Martin Vychopeñ, Prezydent Adwokatury Czeskiej
Dania – Soren Jenstrup, Prezydent Adwokatury Duńskiej i Duńskiego Stowarzyszenia Prawniczego (Law Society)
Finlandia – Mika Ilveskero, Prezydent Adwokatury Fińskiej
Francja – Louis – Bernard Buchman, Rada Krajowa Adwokatury Francuskiej
Gruzja – Zaza Katiashvili, Rada Adwokatury Gruzińskiej
Hiszpania – Carlos Carnicer Diez, Prezydent Rady Krajowej Adwokatury Hiszpańskiej
Hongkong – Russel Adam Coleman SC, Wiceprezydent Forum Adwokatów i Solicitorów Hongkongu
Irlandia – John Costello, The Law Society
Irlandia Północna – Mark Mulholland, Rada Adwokacka Irlandii Północnej
Kenia – Kenneth Alcide, Adwokatura Kenii
Niemcy – Henig Weil, Federalna Rada Adwokacka
Norwegia – Merete Smith, Rada Adwokatury Norwegii
Portugalia – António Marinho e Pinto, Prezydent Adwokatury Portugalskiej
Słowenia – Miha Kozinc, Prezydent Adwokatury Słoweńskiej
Ukraina – Dmytro Kukhnyuk, Adwokatura Ukraińska
Węgry – Peter Koves, Rada Krajowa Adwokatury Węgierskiej
Włochy – Claudio Visco, Krajowa Rada Adwokatury