Na stanowisko Szefa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel została powołana w październiku 2014 r. przez premier Ewę Kopacz.

Służba Cywilna to zespół pracowników polskiej administracji rządowej; ma zapewniać zawodowe, rzetelne, bezstronne i politycznie neutralne wykonywanie zadań państwa. Zwierzchnikiem Korpusu Służby Cywilnej jest Prezes Rady Ministrów.

Do zadań szefa Służby Cywilnej należy m.in.: czuwanie nad przestrzeganiem zasad tej służby, kierowanie procesem zarządzania zasobami ludzkimi, gromadzenie informacji o korpusie służby, przygotowanie projektów aktów normatywnych oraz monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków budżetowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu tej służby.

Kolejne zadania to: planowanie i nadzorowanie szkoleń centralnych, upowszechnianie informacji, w tym o wolnych stanowiskach pracy, a także prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących Służby Cywilnej.

W czwartek ma się odbyć w Sejmie pierwsze czytanie złożonego przez PiS projektu zmian w ustawie o służbie cywilnej, który zakłada m.in.: zniesienie Rady Służby Cywilnej, możliwość powołania na Szefa Służby Cywilnej osoby, która nie jest urzędnikiem SC, obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, np. dyrektora generalnego urzędu, w drodze powołania.

Claudia Torres-Bartyzel ukończyła studia magisterskie w zakresie socjologii na Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentką pierwszej promocji Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie, którą ukończyła z drugą lokatą. Od 1996 do 1999 r. odbywała studia doktoranckie w zakresie zarządzania na UW, a w latach 2004-2005 była stypendystką Komisji Fulbrighta im. H.H. Humphreya na University of Minnesota w USA (studia z zakresu przywództwa).

Pracę zawodową rozpoczęła w 1993 r. na stanowisku doradcy ministra w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji Urzędu Rady Ministrów. W latach 1995-97 pracowała jako kierownik projektów szkoleniowych adresowanych do administracji rządowej w Fundacji na rzecz Rozwoju Administracji Publicznej.

W 1998 r. objęła stanowisko dyrektora Departamentu Szkolenia Służby Cywilnej (od lipca 1999 r. – Departamentu Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej) w utworzonym rok wcześniej Urzędzie Służby Cywilnej, które zajmowała do czasu likwidacji tego urzędu w 2006 r. W latach 1998-2004 zastępowała dyrektora generalnego Urzędu Służby Cywilnej, a w roku 2006 – także p.o. dyrektora Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej.

W 2006 roku została powołana na stanowisko prezesa Zarządu CIECH SERVICE Sp. z o.o., które zajmowała do roku 2008. W latach 2008-2010 była dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od roku 2010 – dyrektorem Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. (PAP)