Zmiany dostosowujące polskie prawo do dyrektyw UE dot. stosowania w autach pasów bezpieczeństwa i fotelików dla dzieci poparło w głosowaniu 52 - senatorów; jeden był przeciwny; 26 - wstrzymało się od głosu.

Senat zaproponował do noweli cztery poprawki o charakterze doprecyzowującym. Jedna z nich mówi, że "ilekroć w dotychczasowych przepisach mowa jest o foteliku

ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, należy przez to rozumieć fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci".

Senat odrzucił poprawki zaproponowane przez senatora Józefa Zająca (PSL), który chciał usunięcia przepisu pozwalającego na przewożenie dziecka na tylnym siedzeniu samochodu bez fotelika, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach. Inna poprawka senatora nakładała obowiązek stosowania pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży.

Wiceminister infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz podczas środowej debaty w Senacie mówił, że możliwość przewożenia trzeciego dziecka na tylnym siedzeniu bez fotelika, ale z zapiętymi pasami, wprowadzono z uwagi na to, że nie każdego stać na duży samochód, w którym jest możliwość zainstalowania trzech fotelików. Dodał, że taką regulację stosują wszystkie kraje europejskie.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym przygotowana przez resort infrastruktury, zakłada że obowiązek przewożenia dziecka w foteliku bezpieczeństwa, będzie zależeć tylko od jego wzrostu. Obecnie każde dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku.

Zakazane będzie przewożenie dzieci do lat 3 pojazdami niewyposażonymi w pasy bezpieczeństwa. Określono, że będzie dozwolone przewożenie dziecka bez fotelika na tylnym siedzeniu, pod warunkiem, że ma co najmniej 135 cm wzrostu i jest zapięte pasem bezpieczeństwa.

Według noweli możliwe będzie przewożenie dziecka w wieku co najmniej 3 lat w pasach bezpieczeństwa – ale bez fotelika – na tylnym siedzeniu pojazdu, gdy dwoje dzieci znajduje się w fotelikach (na tylnym siedzeniu) i nie ma możliwości zainstalowania tam trzeciego fotelika. Przewożenie dzieci poniżej 150 cm wzrostu na przednim siedzeniu bez fotelika bezpieczeństwa będzie zakazane.

Nowela konkretyzuje również, kto jest zwolniony z obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa, m.in. kobiety w widocznej ciąży, taksówkarze, instruktorzy lub egzaminatorzy szkolący do egzaminu na prawo jazdy, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii Wojskowej, zespoły medyczne oraz osoby posiadające stosowne zaświadczenia lekarskie.

Ponadto nakłada na kierowców autobusów obowiązek informowania pasażerów o obowiązku używania pasów bezpieczeństwa, o ile dany pojazd jest w nie wyposażony.

Jak wynika z danych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 89 proc. dzieci jest przewożonych w Polsce w fotelikach samochodowych lub przy użyciu innych zabezpieczeń. W porównaniu do badań z 2013 r. odsetek ten wzrósł o 4 proc.

Był on najwyższy w grupie dzieci w wieku do 3 lat i wyniósł 95 proc.; wśród dzieci w wieku 4-7 lat – 92 proc. i w grupie dużych dzieci w wieku 8-12 lat – 86 proc. Z badań wynika, że w przypadku fotelików – najmniej dzieci jeździ w nich na drogach powiatowych (80 proc.), a najwięcej na ekspresowych (100 proc.) i autostradach (96 proc.). Najczęściej foteliki były stosowane w województwie zachodniopomorskim (100 proc.), a najrzadziej w województwie śląskim (79 proc.).

Za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł i 6 punktów karnych. (PAP)