Nowelizację ustawy o finansach publicznych, która przewiduje zawieszenie tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, Sejm uchwalił pod koniec lipca. Zmiana otwiera rządowi drogę do nowelizacji tegorocznego budżetu i zwiększenia deficytu.

Ustawa przewiduje zawieszenie do końca roku sankcji nakładanych na finanse publiczne po przekroczeniu tzw. pierwszego progu ostrożnościowego, gdy relacja długu publicznego do PKB przekracza 50 proc.

Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że deficyt budżetowy w 2013 r. będzie większy o 16 mld zł, a resorty mają obciąć wydatki o 8,5-8,6 mld zł. W sierpniu zostanie przedstawiony projekt nowelizacji budżetu. Według premiera nowelizacja jest konieczna w związku z niższymi dochodami, jakie Polska odnotowała w pierwszym półroczu. W sumie brakuje około 24 mld zł. Ubytek ten będzie można pokryć z oszczędności i przez zwiększenie deficytu.

Senatorowie zdecydują też, czy wyrazić zgodę na powołanie byłego ministra sprawiedliwości i posła PO Krzysztofa Kwiatkowskiego na prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz - ponownie - Marka Michalaka na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

Sejm wybrał Kwiatkowskiego w sierpniu - głosami przede wszystkim PO, PSL i SLD - na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu, na sześcioletnią kadencję. Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania prezesa NIK w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat. Gdyby Senat odmówił zgody na powołanie prezesa, Sejm wybiera na to stanowisko inną osobę. Po zaakceptowaniu przez Senat, prezes NIK składa przysięgę przed Sejmem.

Ponadto senatorowie wysłuchają Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.

Izba zajmie się również nowelizacją ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej, która ma ukrócić oszustwa podatkowe w handlu stalą - m.in. poprzez wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe. Chodzi o nadużycia w handlu stalą, paliwami i złotem, czyli tzw. towarami wrażliwymi, powodującymi straty dla budżetu i ograniczającymi konkurencję na rynku.

Senat zajmie się też zmianami w kilku ustawach podatkowych, wprowadzającymi do nich m.in. korzystne dla podatników przepisy dotyczące przerwania terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.