Nowela, która jest inicjatywą ustawodawczą prezydium komisji infrastruktury, ma przyznać przez najbliższe pięć lat (dofinansowanie będzie rozliczane jeszcze po 2020 r.) województwom w sumie 100 mln zł rocznie na rozwój kolejnictwa ze środków Funduszu Kolejowego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jak mówił wcześniej przewodniczący komisji infrastruktury Stanisław Żmijan (PO) takie wsparcie było już stosowane w latach 2009-2015, a nowelizacja ustawy ma zapewnić kontynuację tego rządowego programu.

Jak wyjaśnił, regulacja wprowadza jednak dwie istotne zmiany, których nie było w dotychczasowych rozwiązaniach. W latach 2016-2020 mają obowiązywać dodatkowe kryteria, na podstawie których będzie ustalana wysokość dofinansowania dla województw. Są to: liczba mieszkańców i sytuacja ekonomiczna województwa.

Według wstępnych wyliczeń resortu infrastruktury i rozwoju wysokość rocznego dofinansowania wyniesie dla województw: kujawsko-pomorskiego około 8,1 mln zł; lubelskiego - 12,3 mln zł; lubuskiego - 5,7 mln zł; łódzkiego 5,5 mln zł; małopolskiego 7,2 mln zł; opolskiego - 4,9 mln zł; podkarpackiego 12,6 mln zł; podlaskiego 7,9 mln zł, pomorskiego - 3,3 mln zł; śląskiego - 5,7 mln zł; świętokrzyskiego - 8,9 mln zł; warmińsko-mazurskiego - 9,6 mln zł, zachodniopomorskiego - 8,4 mln zł. Według wstępnych założeń MIR województwa: dolnośląskie i mazowieckie nie dostaną dofinansowania z Funduszu Kolejowego, a wielkopolskie dostanie tylko 55 tys. zł rocznie.

Jak zapewniał wcześniej Żmijan, takie dofinansowanie ma poprawić jakość świadczonych usług przez przewoźników kolejowych w regionach (głównie spółkę Przewozy Regionalne należącą do samorządów wszystkich województw). W jego ocenie skorzystają na tym pasażerowie.

Ustawa ma obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu. (PAP)