Za tym, by Sejm rozpatrzył w czwartek rządowy projekt zmian w ustawie o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, było 225 posłów, przeciw 177, 2 wstrzymało się od głosu.

Projekt zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego zmierza do uszczelnienia systemu poboru abonamentu radiowo-telewizyjnego
Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Czytaj: Projekt tzw. ustawy abonamentowej krytykowany za zagrożenia dla danych osobowych>>

 

Poprawa poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Projekt zakłada też, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów, by ustalić obowiązek zarejestrowania przez nich odbiornika.

Zaproponowane zmiany przewidują też umorzenie postępowania egzekucyjnego wobec osób zalegających z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych, które w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopełnią swoich obowiązków, czyli dokonają rejestracji odbiornika (jeśli nie jest zarejestrowany) oraz uiszczą opłatę z góry za co najmniej 6 miesięcy. Ponadto wobec takich osób nie byłoby możliwe wszczynanie nowych postępowań egzekucyjnych dotyczących zaległości powstałych przed wejściem w życie ustawy.

Uzasadniając sprzeciw wobec tego projektu wicemarszałek Sejmu, poseł Kukiz'15 Stanisław Tyszka mówił w mediach, że w wyniku projektowanych rozwiązań podatnicy "będą musieli płacić dodatkowe 22 zł podatku Kurskiego" i on nie może się na to zgodzić, ponieważ jest przeciwny zwiększaniu obciążeń dla Polaków.

Sejm rozpatrzy w czwartek także projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych, który przygotowali politycy PSL.

Propozycja ta zakłada likwidację opłaty abonamentowej i zapewnienie stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu państwa. W projekcie przewidziano też umorzenie z urzędu postępowań egzekucyjnych o należności w płatności zaległych opłat abonamentowych wszczętych i prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących przepisów o opłatach abonamentowych. (PAP)