Za odrzuceniem projektu, o co wnosiły PiS i Ruch Palikota, głosowało 169 posłów, 208 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Tym samym zdecydowano, że projekt trafi do dalszych prac w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

W końcu czerwca prezydent Bronisław Komorowski zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych, która m.in. ma przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku reorganizacji dokonanej na mocy tzw. reformy poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Jednocześnie prezydent skierował do Sejmu własny projekt, mający pozwolić ministrowi sprawiedliwości na przywrócenie niektórych sądów rejonowych na podstawie obiektywnych kryteriów. W piątek Sejm podtrzymał weto prezydenta.

Prezydencki projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych pozostawia ministrowi sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i likwidacji sądów rejonowych; precyzuje jednak, na podstawie, jakich przesłanek ma on prawo do tego typu decyzji.

Zgodnie z propozycją sąd rejonowy miałby być tworzony dla obszaru jednej lub większej liczby gmin, zamieszkałych przez co najmniej 60 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczna spraw cywilnych, karnych i nieletnich wpływających do sądu rejonowego z obszaru gminy lub kilku gmin, wynosi co najmniej 7 tys. w ciągu roku kalendarzowego.

Dla gminy lub gmin zamieszkałych przez mniej niż 60 tys. osób, sąd rejonowy mógłby został utworzony, jeśli spełnione byłoby kryterium co najmniej 7 tys. rozpatrywanych spraw. Liczba spraw decydowałaby też o ewentualnej likwidacji sądu. Zgodnie z propozycją prezydenta, sąd rejonowy mógłby zostać zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw cywilnych, karnych i nieletnich wpływających do niego w ciągu kolejnych trzech lat nie przekraczałaby siedmiu tysięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Projekt zobowiązuje też ministra sprawiedliwości do przeprowadzenia, w ciągu pół roku od dnia wejścia w życie proponowanej ustawy, zmian w organizacji sądownictwa, dostosowujących je do kryteriów w niej zawartych.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu podkreślono, że zaproponowane w nim rozwiązania mają doprowadzić w przyszłości do racjonalizacji procesu podejmowania decyzji w zakresie tworzenia i likwidacji sądów rejonowych, a tym samym "uniknięcia rozbieżności pomiędzy wizją resortu sprawiedliwości i oczekiwaniem społeczności lokalnych". "Te proponowane przeze mnie zmiany nie będą skutkowały likwidacją jakichkolwiek sądów, tylko stanowią realną szansę na przywrócenie liczącej się części sądów" - mówił w końcu czerwca prezydent Komorowski.