Stanowisko rządu do prezydenckiego projektu ustawy dot. wsparcia dla kredytobiorców walutowych uruchamia procedowanie tego dokumentu, trafi on do podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się nim na przełomie lutego i marca - poinformował Andrzej Szlachta, szef Komisji Finansów Publicznych. I dodał, że na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych 26 lutego zostanie uzupełniony skład komisji nadzwyczajnej do spraw tej ustawy i zostanie wybrany nowy przewodniczący.

- Z chwilą, gdy marszałek Sejmu skieruje formalnie stanowisko rządu dotyczące tej ustawy do KFP, wprowadzę ten projekt do porządku posiedzenia Komisji, a ta powinna skierować go do merytorycznej komisji nadzwyczajnej, która rozpocznie jego procedowanie - dodał. Przewodniczący poinformował, że prace nad projektem uruchomione mają być "jak najszybciej" i stać się to może na przełomie lutego i marca.

W stanowisku, podpisanym przez premiera Mateusza Morawieckiego, a datowanym na 9 lutego br. rząd stwierdza, że "pozytywnie ocenia projektowaną ustawę, zmierzającą do wypracowania mechanizmu udzielania pomocy kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, bez względu na walutę udzielonego kredytu".

"Projektodawcy trafnie uzasadniają konieczność wprowadzenia ustawowej regulacji zapewniającej pomoc osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności nie są w stanie spłacać zaciągniętego kredytu mieszkaniowego" - głosi stanowisko.

Zarazem rząd wskazuje "na potrzebę niewielkiego doprecyzowania niektórych rozwiązań". Korekty, proponowane przez rząd, miałyby dotyczyć kwestii podatkowych.

Prawo bankowe>>

W sierpniu 2017 roku do Sejmu wpłynął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji. Dotyczy on wszystkich kredytobiorców, nie tylko walutowych. Zakłada on m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie. Przewiduje też, że ze składek banków powstanie Fundusz Restrukturyzacyjny, który rocznie może kosztować sektor nie więcej niż 3,2 mld zł.

W połowie października ub. roku odbyło się pierwsze czytanie projektu. Trafił on do tej samej podkomisji, w której od jesieni 2016 roku są trzy inne projekty dotyczące frankowiczów. To m.in. poprzedni projekt prezydencki, zakładający zwrot frankowiczom części spreadów, projekt klubu PO oraz projekt klubu Kukiz'15, jedyny popierany przez frankowiczów. (ks/pap)