Magnitski, który był zaangażowany w walkę z korupcją w Rosji, został zatrzymany w roku 2008 pod zarzutem oszustw podatkowych w ramach śledztwa przeciwko Hermitage Capital Management (HCM), kiedyś największemu funduszowi inwestycyjnemu w Rosji. Szefowi funduszu Williamowi Browderowi, który piętnował korupcję w dużych firmach rosyjskich, w 2005 roku zakazano wjazdu do Rosji, powołując się na bezpieczeństwo narodowe.

Magnitski zmarł w wieku 37 lat w moskiewskim więzieniu Matrosskaja Tiszyna. Obrońcy praw człowieka oraz pracodawca prawnika - fundusz HCM - utrzymują, że Magnitski został pobity na śmierć przez strażników więziennych.

Prokurator, który wnioskował o umorzenie sprawy Magnitskiego i wymierzenie kary więzienia jego byłemu szefowi, jednocześnie zwrócił się do sądu o uznanie winy obu oskarżonych we wszystkich inkryminowanych czynach. Zarzucono im uchylenie się od zapłaty podatków na sumę 522 mln rubli (ok. 53 mln złotych). Prokurator podkreślił społeczną szkodliwość działań Magnitskiego i Browdera.

Wnioskował też o odmowę zrehabilitowania Magnitskiego, o co zabiega rodzina zmarłego adwokata.

Zachód domagał się od Moskwy wyjaśnienia okoliczności śmierci adwokata. Przed rosyjskim sądem stanął jednak tylko jeden funkcjonariusz państwowy, którego obwiniano o przyczynienie się do śmierci Magnitskiego. Ostatecznie został uniewinniony.