W szczelnie wypełnionej auli krakowskiego Collegium Maius zebrali się przedstawiciele władz UJ i Wydziału Prawa tej uczelni, liczni współpracownicy, przyjaciele i uczniowie cenionej specjalistki od prawa karnego.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak wręczył prof. Marii Szewczyk dyplom i srebrny medal „Plus ratio quam vis” (łac. "Więcej znaczy rozum, niż siła") przyznawany osobom szczególnie zasłużonym dla krakowskiego uniwersytetu. Podczas uroczystości prawniczka, która po latach żegna się z krakowskim Uniwersytetem, odebrała także inne wyróżnienie – medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”, przyznawany przez resort sprawiedliwości.

Laudację na cześć nagrodzonej prawniczki wygłosił prof. Andrzej Zoll, który zna jubilatkę od blisko półwiecza. Przypomniał on dorobek prof. Szewczyk w dziedzinie badań nad prawem karnym w Polsce. Zwrócił też uwagę, że wyróżniona odznaczeniem karnistka założyła na UJ pierwszą w Polsce Uniwersytecką Poradnię Prawną, udzielającą pomocy prawnej osobom najuboższym. Następnie wzorem UJ podobne jednostki powołały inne polskie uczelnie.

„Z punktu widzenia (byłego) Rzecznika Praw Obywatelskich wiem, jak wiele dobrego ten ruch (tworzenia poradni prawnych) zrobił (…). Kształtuje on postawę obywatelską, postawę człowieka wrażliwego na potrzeby innych” – zauważył Zoll. Podziękował prof. Szewczyk za „serdeczność, lojalność i ciepło, które miała dla ludzi młodych”, czyli studentów i pracowników uczelni.

Prof. Stanisław Waltoś zaprezentował zbiorową Księgę Jubileuszową, napisaną na cześć jubilatki przez grono znanych badaczy prawa. W księdze, którą w trakcie ceremonii wręczono jubilatce, znajdują się wspomnienia osobiste jej kolegów i współpracowników, artykuły naukowe dotyczące przede wszystkim teorii i dogmatyki prawa.

W długiej, pełnej anegdot mowie prof. Szewczyk przypomniała sylwetki swoich uniwersyteckich mistrzów i kolegów, żartując przy tym, że wielu z nich było „miłościami jej życia”. Zaznaczyła, że w młodości nie chciała być prawniczką, lecz polonistką, ale zdecydowała się na prawo pod wpływem namowy ojca. „Los za mnie wybrał prawo, ale nie mam do niego pretensji. To był słuszny wybór” – powiedziała. I zakończyła swoją wypowiedź, cytując słowa piosenki Edith Piaf: „Rien, je ne regrette rien” („Niczego nie żałuję”)”.

Prof. Maria Szewczyk, przez całą swoją karierę naukową związana z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, jest autorką licznych publikacji z prawa karnego, a także współautorką prestiżowego Komentarza do Kodeksu Karnego. Na UJ obroniła doktorat w 1972 roku, a tytuł profesora uzyskała w 1996 roku. Była członkiem Zespołu Doradców Sejmowych. Założyła i kierowała pierwszą w Polsce Uniwersytecką Poradnią Prawną. Pełniła funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz – w latach 2005-2008 - prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Była stypendystką wielu zagranicznych organizacji, m.in. Fundacji Kościuszkowskiej i Fundacji Maxa Plancka. (PAP)