Na stronach Sejmu poinformowano, że jednym z tematów rozmowy Spielmanna z Kopacz było orzeczenie ETPC dotyczące śledztwa ws. zbrodni katyńskiej.

"Z dużym zaskoczeniem, smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy wyrok Trybunału w tak ważnej i bolesnej dla Polaków sprawie" - podkreśliła podczas spotkania marszałek Sejmu, cytowana w komunikacie.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał w poniedziałek, że nie może ocenić rosyjskiego śledztwa ws. zbrodni katyńskiej oraz stwierdził, że Rosja nie dopuściła się nieludzkiego i poniżającego traktowania krewnych ofiar. Decydującym argumentem dla sędziów był zbyt odległy dystans czasowy. Wyrok ten ostatecznie kończy sprawę skargi katyńskiej w Strasburgu.

Czwartkowa rozmowa Kopacz i Spielmanna dotyczyła ponadto wdrażania orzecznictwa ETPC na poziomie krajowym i zaangażowania w ten proces parlamentów narodowych, a także reformy strasburskiego systemu praw człowieka zainicjowanej w związku z rosnącymi zaległościami w rozpatrywaniu spraw przez ETPC - poinformowano. Marszałek Sejmu zapewniła o polskim poparciu dla inicjatyw na rzecz usprawnienia działania Trybunału i zmniejszenia liczby skarg będących w toku w tej instytucji.

Rozmowa dotyczyła też działań parlamentu na rzecz implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). "Przykładamy wielką wagę do tej kwestii i doceniamy wsparcie udzielane nam przez rząd w tym zakresie" - zaznaczyła marszałek Sejmu, cytowana w komunikacie.

Prezes ETPC odwiedził także w czwartek Senat, gdzie spotkał się z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem. Na stronach izby poinformowano, że rozmowa dotyczyła m.in. wykonywania wyroków strasburskiego Trybunału, a także możliwości zacieśniania współpracy między Trybunałem a polskim parlamentem.

Borusewicz podkreślił podczas spotkania, że Trybunał zajmuje trwałe miejsce w europejskim systemie sprawiedliwości. Marszałek Senatu zaznaczył też, że Polska przykłada wagę do przestrzegania praw człowieka oraz że dzięki działaniom rządu i parlamentu maleje liczba skarg do Trybunału. Przewodniczący Trybunału zwrócił z kolei uwagę, że swoją pracę w Trybunale zaczynał w sekcji IV - zajmującej się skargami z Polski. Spielmann podkreślił też, że Polska zawsze chętnie współpracuje z Trybunałem - wynika z komunikatu po spotkaniu.

Spielmann spotkał się także z szefem MSZ Radosławem Sikorskim. Minister zadeklarował podczas spotkania, że Polska niezmiennie pozostaje gotowa do współpracy z Trybunałem i nadal będzie wspierać jego wysiłki zmierzające do zapewnienia skuteczności strasburskiego systemu ochrony praw człowieka. Z kolei Spielmann zwrócił uwagę, iż odnotowany został znaczny spadek liczby spraw z Polski - poinformował MSZ.

Jak podał resort, szef Trybunału dziękował "za bardzo dobrą implementację wyroków ETPC, zwłaszcza wyroków pilotażowych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ETPC". MSZ poinformował, że prezes Trybunału mówił też, iż zaangażowanie resortu w proces egzekucji wyroków należy ocenić jako modelowe. "Raport rządu z 2012 r. dotyczący egzekucji wyroków jest bardzo ważnym dokumentem, który może stanowić kierunkowy przykład dla innych państw" – zaznaczył Spielmann.

Prezes ETPC gości w Polsce na zaproszenie Sikorskiego. Towarzyszą mu: polski sędzia w ETPC dr hab. Krzysztof Wojtyczek oraz Kanclerz IV Sekcji ETPC Francoise Elens-Passos - podkreślił MSZ.

W komunikacie resortu poinformowano, że delegacja spotkała się w czwartek również z ministrem sprawiedliwości Markiem Biernackim; złożyła też wizytę w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym oraz w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Więcej: MS zapowiada wykonywanie wyroków ETPC

W piątek Spielmann otworzy w siedzibie RPO w Warszawie wystawę poświęconą 20. rocznicy związania się przez Polskę Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jurysdykcją ETPC. Weźmie również udział w VII Seminarium Warszawskim Praw Człowieka - wynika z komunikatu MSZ.