90 proc. sędziów chce dymisji KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ponad 90 proc. sędziów, którzy wzięli udział w referendum zorganizowanym przez Forum Współpracy Sędziów uważa, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie działa zgodnie z Konstytucją, a niemal 87 proc. ankietowanych sędziów uważa, że organ ten powinien podać się do dymisji.

18.02.2019

Po zmianach w regulaminie sędzia Stanisław Zabłocki odchodzi z SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej sędzia Stanisław Zabłocki poinformował w poniedziałek pierwszą prezes SN, że z dniem 20 lutego 2019 r. przechodzi w stan spoczynku. Jako motyw swojej decyzji podał wejście w życie zmian w Regulaminie Sądu Najwyższego wprowadzonych Rozporządzeniem Prezydenta RP z 11 lutego br., które „nieuchronnie prowadzić będą do głębokiej destrukcji pracy Izby Karnej, chaosu i narastania zaległości”.

18.02.2019

Dyscyplinarka dla sędziego za porównanie prezesa PiS do Lenina

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Redzik zdecydował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Strumińskiego z Sądu Rejonowego w Gliwicach. Sędzia usłyszał zarzut dyscyplinarny za porównanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do Włodzimierza Lenina.

15.02.2019

Raport: Zależne od ministra dyscyplinarki mogą wpływać na wyroki

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Uzależnienie od polityków decyzji o zarzutach dyscyplinarnych wobec sędziów zagraża niezawisłości sędziów i niezależności sądów - stwierdza w swojej analizie Forum Obywatelskiego Rozwoju. I podkreśla, że takim mechanizmem w bardzo łatwy sposób można wpływać na wydawane przez sędziów wyroki i postanowienia.

15.02.2019

ZUS sprawdza, czy młode adwokatki nie wyłudzają świadczeń

Prawnicy Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłków chorobowych lub macierzyńskich wielu mamom-prawniczkom bo uważa, że założyły one działalność gospodarczą tylko po to, by wyłudzić świadczenia. ZUS sprawdza też, czy założona oficjalnie kancelaria faktycznie świadczy usługi i uzyskuje przychody.

15.02.2019

Sędzia ma dyscyplinarkę za opinię wygłoszoną podczas ogłaszania wyroku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sławomir Jęksa będzie miał postępowanie dyscyplinarne za to, że podczas ogłaszania wyroku w sprawie Joanny Jaśkowiak "wygłosił manifest polityczny". Żona prezydenta Poznania została wtedy uniewinniona od zarzutu związanego z publicznym użyciem wulgaryzmu.

14.02.2019

SN: Radca nie rozliczała się i nie stawiała na wezwanie rzecznika, ale sprawa przedawniona

Prawnicy

Jeśli nie można ustalić, kiedy nastąpiły przewinienia, a sądy dyscyplinarne nie określiły dat naruszeń zasad etyki zawodu, to należy obwinioną radcę prawną uniewinnić - taki jest sens wyroku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zwłaszcza, że termin przedawnienia karalności spraw, o które była obwiniona radca prawny, wkrótce mija.

14.02.2019

Sędzia podejrzany o korupcję - prokuratura wnioskuje o areszt

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sławomirowi B. trafił do sędziowskiego sądu dyscyplinarnego, czyli do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jak informuje Prokuratura Krajowa, chodzi o podejrzenie przyjmowania korzyści majątkowych od jednego z syndyków.

14.02.2019

Świadczenie usług prawniczych tylko z uprawnieniami - projekt NRA gotowy

Prawnicy

Usługi prawnicze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogli świadczyć wyłącznie adwokaci, radcowie prawni i prawnicy zagraniczni - zakłada projekt ustawy przygotowany przez adwokaturę. Przewiduje on też sankcje dla osób, które będą chciały świadczyć je bez kwalifikacji. Czynności prawne, które podejmą mają być nieważne, a czynności procesowe - bezskuteczne.

13.02.2019

SN: Adwokaci i lekarze w sprawie "wywierania wpływu" chcą uniewinnienia

Prawo karne Prawnicy Zawody medyczne

Dopiero 19 lutego br. Sąd Najwyższy ogłosi wyrok w sprawie siedmiu oskarżonych o fałszowanie lub skłanianie do "ubarwiania" dokumentacji medycznej lekarzy i znanych adwokatów. Chodziło o uniknięcie lub odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Obrońcami w tej sprawie jest 10 wybitnych prawników.

13.02.2019

Komornik skazany za zajęcie rzeczy wyłączonych z egzekucji

Prawnicy Prawo gospodarcze

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu wydał wyrok skazujący wobec Ireneusza S., byłego komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w tym mieście m.in. za zajęcie przedmiotów oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej, które były zgodnie z prawem wyjęte spod egzekucji.

11.02.2019

Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura ma projekt

Prawnicy

Projekt ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych zostanie w lutym przedstawiony do konsultacji. Proponowana przez NRA regulacja ma gwarantować, że świadczone będą jedynie przez wykwalifikowanych prawników. Do inicjatywy sceptycznie nastawione jest Ministerstwo Sprawiedliwości

11.02.2019

Konkurs na "Kobietę Adwokatury" na finiszu

Prawnicy

Jeszcze przez tydzień można zgłaszać kandydatki do nagrody "Kobieta Adwokatury". Przeznaczona jest ona dla adwokatek, które w ubiegłym roku wykazały się osiągnięciami w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, widocznym zaangażowaniem w prace samorządu adwokackiego, a także inną aktywnością, w tym społeczną lub naukową.

10.02.2019

Szklany sufit wciąż ogranicza kobiety w adwokaturze

Prawnicy HR

Problemy zawodowe adwokatek odzwierciedlają to co się dzieje na rynku pracy w Polsce. Kobiet w adwokaturze jest już ponad połowa, nadal jednak z reguły zarabiają mniej niż ich koledzy, mają też mniejsze szanse na zdobycie wyższej pozycji w kancelarii

09.02.2019

Tylko 14 dni na zwrot odpraw przez sędziów SN i NSA

Prawnicy

Jeśli sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili ze stanu spoczynku po uchwaleniu ustawy nie zwrócą w terminie 14 dni pobranych odpraw, zapłacą ustawowe odsetki - zakłada rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

08.02.2019

SN: Radca prawny prowadził auto bez prawa jazdy, ale ukarano go za surowo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W opinii Sądu Najwyższego kara zawieszenia wykonywania zawodu przez rok jest zbyt surowa dla radcy prawnego. Prowadzenie auta bez ważnych uprawnień to poważne przewinienie dyscyplinarne, ale nie jest związane z krzywdą klienta i dlatego sąd drugiej instancji musi jeszcze raz rozważyć wysokość kary.

08.02.2019

Coraz więcej nieobsadzonych stanowisk sędziowskich

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na koniec 2018 roku nieobsadzonych było 745 etatów sędziowskich w sądach powszechnych. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że liczba nieobsadzonych etatów w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła, bo na koniec 2016 roku było to 558 etatów, a na koniec 2017 roku 479.

08.02.2019

Sąd Najwyższy pyta TK o zniesienie kasacji wobec prokuratorów

Prawo karne Prawnicy Prokuratura

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego przy rozpatrywaniu zażalenia obrońcy miała poważną wątpliwość czy prokurator skazany na tzw. śmierć cywilną istotnie nie ma prawa do kasacji. I tę kwestię przedstawiła Trybunałowi Konstytucyjnemu do oceny zgodności z wynikającym z konstytucji prawem do sądu.

07.02.2019