Sytuacja nie jest jednak we wszystkich kancelariach taka sama. Jedni już liczą straty i podejmują działania restrukturyzacyjne, inne przygotowują się na napływ nowych zleceń. Kiedy jedni prawnicy przyjmują pasywną postawę, czekając na rozwój wypadków, inni aktywnie kontaktują się z klientami i rozpoznają ich nowe potrzeby. 

Ryszard Sowiński, prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ekspert w obszarze zarządzania kancelariami prawnymi, postanowił zbadać świat prawników w 3-4 tygodniu trwania kryzysu. Wolters Kluwer Polska jest partnerem tego przedsięwzięcia a Komisja Doskonalenia Zawodowego Krajowej Izby Radców  Prawnych - patronem medialnym.

Ankietę prawnicy mogą wypełniać wchodzą na stronę>>

Badanie jest anonimowe, skierowane do właścicieli kancelarii prawnych, bez względu na ich wielkość. 

 

Co w kwestionariuszu? 

Badanie skierowane jest nie tylko do radców prawnych i adwokatów, ale także m.in. doradców podatkowych, restrukturyzacyjnych, komorników, notariuszy, prawników, rzeczników patentowych i syndyków. 

Obejmuje szereg zagadnień i problemów, z którymi mierzą się kancelarie prawne. Pytania dotyczą np. wpływu kryzysu na finanse kancelarii, obserwowanych przez prawników zachowań klientów indywidualnych oraz biznesowych - np. w jakich obszarach klienci poszukują obecnie wsparcia prawnego.

Kwestionariusz zawiera również pytania o to, jakie konkretnie działania podejmują kancelarie, w odpowiedzi na kryzys. W kwestionariuszu nie zabrakło również pytań o to, jakie długoterminowe szanse i zagrożenia wynikające z kryzysu dostrzegają właściciele kancelarii prawnych. Część pytań dotyczy również poziomu stresu i psychicznej kondycji prawników po 2-3 tygodniach od wybuchu kryzysu.

Czytaj: Koronawirus zatapia notariuszy, kołem ratunkowym - akty online>>

Kryzys uderzy w kancelarie

Profesor Sowiński nie ma wątpliwość, że kryzys dotknie w różnym stopniu, różnych kancelarii. - W tej chwili największe problemy mogą mieć te obsługujące klientów indywidualnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o kancelarie obsługujące biznes, to zależy to od specyfiki klientów i branż, w których działają – mówi. 

Czytaj: Koronawirus wstrzymuje wynagrodzenia dla pełnomocników z urzędu>>

Jego zdaniem, jesteśmy obecnie w pierwszej fazie kryzysu, w której wielu przedsiębiorców dopiero układa plany działania potrzebne do podtrzymania biznesu. - Uważam, że lada dzień do kancelarii o profilu biznesowym zaczną spływać nowe zlecenie. Oczywiście sytuacja w każdej kancelarii jest inna. Dlatego chcemy u źródła sprawdzić z jakimi problemami borykają się prawnicy – mówi. 

Apeluje też do prawników by wzięli udział w badaniu. - Na tej podstawie zidentyfikujemy problemy, z którymi mierzą się prawnicy, oraz jakie wybierają strategie radzenia sobie z nimi. To pozwoli na sformułowanie rekomendacji dla kancelarii prawnych w czasach kryzysu - wskazuje. 

Czytaj: Kancelarie prawne wyciągają z kryzysu innych, choć same go wkrótce odczują>>

Raport wkrótce

Raport na temat wyników ma być wkrótce opublikowany. Następnie zaplanowano zorganizowanie dyskusji on-line na temat działań, które mogą podjąć prawnicy w trudnych dla branży czasach.