Zdaniem autorów uchwały, skutkiem majowej elekcji może być choroba, a nawet zagrożenie życia milionów osób, które zarażą się koronawirusem.​ - Przeprowadzenie wyborów w maju będzie równoznaczne z doprowadzeniem do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, gdyż narazi na zarażenie miliony wyborców, dziesiątki tysięcy uczestników komisji wyborczych, wielu sędziów rozpatrujących protesty wyborcze, a nawet osoby głosujące korespondencyjnie na poczcie - czytamy w stanowisku.

Czytaj: Wybory prezydenckie - specustawa miesza w terminach>>
 

Członkowie stowarzyszenia wzywają wszystkich sędziów do wycofania się z udziału w komisjach wyborczych. - Sędziom nie wolno, zwłaszcza w sposób w pełni świadomy, uczestniczyć w działaniach, które naruszają Konstytucję, a nawet mogą stanowić przestępstwo - napisano w stanowisku Stowarzyszenia.​

Autorzy uchwały przypominają, że osoby odpowiedzialne za organizację wyborów w takich warunkach mogą ponieść odpowiedzialność karną.​

 


Trzeba ogłosić stan klęski żywiołowej

Sposób na wyjście z tej sytuacji wskazało Forum Współpracy Sędziów, kórr w uchwale z 29 marca 2020 r. domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. - Na podstawie art. 228 Konstytucji RP, w sytuacjach szczególnych zagrożeń, może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej. W oparciu o art. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej może on być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych, zaś zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy przez katastrofę naturalną rozumie się m.in. masowe występowanie chorób zakaźnych ludzi - czytamy w uchwale. Zdaniem jej autorów, taki stan zaistniał dziś w Polsce w związku z pandemią koronawirusa. - Dlatego domagamy się od Rady Ministrów dostosowania stanu prawnego do faktycznej sytuacji zaistniałej w naszym państwie i niezwłocznego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w zgodzie z przepisami Konstytucji RP i ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej-  czytamy w uchwale.

Jedną z konsekwencji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej byłoby przesunięcie terminu wyborów. Zgodnie z ustawą, nie mogą się one odbyć w czasie trwania takiego stanu i przez 90 dni od jego zakończenia.