Nowy rzecznik zastąpi zmarłego 9 czerwca ubiegłego roku  Yvesa Bota. Jak poinformowano, z uwagi na nadzwyczajne okoliczności w związku z  panującą w  Europie sytuacją zdrowotną, uroczystość złożenia ślubowania,  przeprowadzono na odległość z wykorzystaniem technologii wideokonferencji, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi.

Jean Richard de la Tour urodził się w 1959 r. Ukończył prawa na Uniwersytecie Paryskim II (1982). Wykształcenie w zawodzie sędziego uzyska w  École  nationale  de  la  magistrature (1984–1986). Był sędzią  w sądzie  pierwszej  instancji w Limoges  (1986–1988), sędzią  zatrudnionym w ministerstwie sprawiedliwości  (1988–1996),  referendarzem   w sądzie kasacyjnym (1996–2004),  lektorem wyroków w Trybunale Sprawiedliwości   Wspólnot Europejskich (2004–2006), referendarzem w Trybunale  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej w gabinecie  sędzi P. Lindh, następnie sędziego C.G. Fernlunda (2006–2012), rzecznikiem generalnym w izbie spraw socjalnych  prokuratora generalnego (2012–2017), pierwszym rzecznikiem generalnym izby handlowej, finansowej i gospodarczej  (2017–2020), członkiem komisji  sprawozdawczej  i badawczej  sądu kasacyjnego  (1998–2002), członkiem komisji  rewizji wyroków karnych skazujących w sądzie kasacyjnym (1999–2004), prezesem zarządu krajowego  instytutu  kształcenia  notarialnego, (2016–2020).

Czytaj także: Polak został pierwszym rzecznikiem generalnym TSUE>>