Szpunar jest rzecznikiem generalnym TSUE od 23 października 2013 roku. Trybunał wybrał go na stanowisko pierwszego rzecznika po zasięgnięciu opinii wszystkich rzeczników generalnych.

Rzecznicy generalni wspierają pracę sędziów TSUE. Wydają opinie, które są wstępem do wyroku. Sędziowie mogą kierować się ich opiniami i zwykle się tak dzieje, choć zdarzają się przypadki, że wyrok TSUE jest inny niż opinia rzecznika.

Czytaj: Maciej Szpunar już jest rzecznikiem generalnym ETS >>


Maciej Szpunar urodził się w Krakowie, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1996 roku pracuje w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W 2009 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (prawo europejskie i prawo prywatne międzynarodowe). Przez lata wykładał na wielu także zagranicznych uczelniach, uznanie zdobywał również jako adwokat.

Przez pięć lat był wiceszefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, a po jego włączeniu w skład Ministerstwo Spraw Zagranicznych – wiceministrem tego resortu, koordynującym m.in. proces wdrażania unijnego prawa w Polsce. Był odpowiedzialny za wydawanie opinii o zgodności projektów ustawodawczych z prawem UE, reprezentował rząd w Sejmie i Senacie w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych. Nadzorował też prace departamentu prawa UE, departamentu prawno-traktatowego oraz departamentu ds. postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.

Pełnił ponadto funkcję pełnomocnika rządu w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i Trybunałem Europejskiej Wspólnoty Wolnego Handlu, zrzeszającej Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię.