Według rzecznika rządu Rafała Bochenka Anna Streżyńska przedstawiła swoją informację na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów w punkcie dotyczącym spraw bieżących.

"Anna Streżyńska poinformowała, iż dzięki inicjatywie (...) rządu RP i działaniom min. cyfryzacji Komisja Europejska rozpoczęła cykl konsultacji międzynarodowych w związku z koniecznością podjęcia działań legislacyjnych, które mają przyczynić się do zniesienia barier w przepływie danych elektronicznych pomiędzy państwami członkowskimi UE" - poinformował PAP Bochenek.

Jak podkreślił, "niewątpliwie jest to duże osiągnięcie, gdyż udało się stworzyć koalicję ponad 14 państw, które poparły tę inicjatywę". Dodał, że służy ona nie tylko umacnianiu więzi gospodarczych, ale również rozwoju konkurencyjności i innowacyjności gospodarki europejskiej jako całości.

Bochenek zauważył, że temat ten już wcześniej był podnoszony przez premier Beatę Szydło m.in. w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej. "Gdyż równe szanse na jednolitym rynku cyfrowym są podstawa budowania gospodarki narodowej opartej na nowoczesnych technologiach" - zaznaczył.

"To kolejny dowód na to, że Polska może podejmować ambitne i ważne inicjatywy na forum europejskim, a nie być tylko biernym odbiorcą i adresatem regulacji unijnych, jak to było przez ostatnie 8 lat naszych poprzedników. Jeśli UE zaakceptuje nasze propozycje, a sądząc po niezwykle pozytywnej reakcji państw członkowskich jest to prawdopodobne, Polska będzie miała istotny wkład w znoszenie barier dla przedsiębiorców funkcjonujących na terenie UE” - oświadczył rzecznik rządu. (PAP)