Ostateczny termin przyjęcia tych przepisów upłynął 31 grudnia 2011 roku - poinformowała KE w komunikacie prasowym. Ostrzegła, że niezastosowanie się państw do przesyłanych im w czwartek tzw. uzasadnionych opinii w tej sprawie może skutkować wniesieniem sprawy do Trybunału.

Chodzi o dyrektywę z 2011 roku, która zmienia poprzednie dyrektywy w sprawie interoperacyjności, wprowadzając pewne modyfikacje w opisie systemów kolejowych i określając procedury ich weryfikacji.

Interoperacyjność kolei to - jak przypomina KE w komunikacie - europejski projekt mający na celu poprawę konkurencyjności sektora kolejowego, tak aby mógł on skuteczniej konkurować z innymi rodzajami transportu. Inicjatywa ta polega na wprowadzeniu ram regulacyjnych, sprzyjających harmonizacji technicznej i normalizacji kolei europejskich. Przewiduje on też wspólne procedury wydawania zezwoleń na przekazywanie infrastruktury kolejowej do eksploatacji.

"Niewdrożenie przepisów dyrektywy oznacza, że organy krajowe wyznaczone do przeprowadzania procedur weryfikacji nie stosują tych samych przepisów. To z kolei utrudnia swobodny przepływ części kolejowych i wyposażenia kolejowego na rynku UE" - tłumaczy KE. (PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

icz/ pad/ gma/