Maciej Bobrowicz: porady pro bono są zagrożone

Ministerstwo Finansów w sposób rygorystyczny pragnie zmusić wszystkich prawników dobrego serca do wypełniania PIT-8C. Dlatego, że osoby, które otrzymały darmową poradę uzyskały przychód do...

04.02.2012

Funkcje prokuratora i obrońcy po zmianie kpk

Dobry jest pomysł podzielenia prokuratorów na dwie grupy: zajmujacych się postępowaniem przygotowawczym i występujących przed sądem - ocenia dr hab. Piotr Kardas, profesor w Katedrze Prawa Karnego...

04.02.2012

Adwokaci boją się konkurencji radców

Minister Gowin będzie dążył do zrównania w uprawnieniach radców prawnych i adwokatów. Adwokaci katowiccy i przedstawiciele mniejszych ośrodków odpowiadają: niemożliwe. Radcowie tłumaczą: rozdzielenie...

02.02.2012

Prok.Seremet: obmawiam się rozpadu systemu

Prokurator generalny Andrzej Seremet podziela zaniepokojenie środowiska w kontekście ewentualnych zmian przepisów o stanie spoczynku sędziów i prokuratorów. - Będę bronił dotychczasowych uregulowań....

01.02.2012

Eksperci UE: Pakt fiskalny, to początek drogi

Zaakceptowanie przez 25 krajów UE Paktu fiskalnego, to dopiero początek procesu uzdrowienia mechanizmów ekonomicznych strefy euro, i nie tylko. Teraz trzeba czekać na ratyfikację paktu przez 12 z 17...

01.02.2012

Przedsiębiorcy proponują dzielenie się pracą

Work sharing, czyli dzielenie się pracą, formę organizacji pracy polegającą na redukcji czasu pracy, stosowaną jako alternatywę dla zwolnień pracowników w sytuacji przejściowych trudności pracodawcy...

01.02.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski