Celem spotkania była dyskusja na temat postępowań wobec funkcjonariuszy Służby Celnej zatrzymywanych do dyspozycji organów ścigania w związku z podejrzeniem popełniania przestępstw związanych z wykonywanym zawodem.
Przedstawiciele związkowi wskazali na występujący coraz rzadziej, lecz wciąż pojawiający się problem niewłaściwych zachowań służb realizujących czynności procesowe.
Główne zarzuty dotyczyły niedostatecznej znajomości przepisów dotyczących pracy funkcjonariuszy Służby Celnej oraz stosowania zbyt radykalnych środków podczas czynności zatrzymania. W trakcie rozmów nastąpiła wymiana spostrzeżeń na temat czynności procesowych jakie wykonują poszczególne służby, które w znacznej mierze są wynikiem czynności zleconych przez prokuratury.
Przedstawiciele zgromadzonych służb zobowiązali się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych ze skargami na postępowanie funkcjonariuszy w związku z realizacją spraw dotyczących funkcjonariuszy Służby Celnej.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji