Sądy dyscyplinarne prokuratorów są niekonstytucyjne

Wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji sądów powszechnych, a nie do sądów dyscyplinarnych. Jeśli prokuratorzy chcą uzyskać więcej niezależności, to muszą mieć większą odpowiedzialność i...

29.01.2012

UKE: profesjonalna wymiana warty

W tych dniach następuje zmiana na ważnym urzędzie w systemie administracji publicznej. Zmienia się szef, a właściwie szefowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotychczasową prezes Annę Streżyńską,...

29.01.2012

Street lawyers nam nie zagrażają

W Polsce występuje niska rynkowa penetracja usług typu street lawyers, a zgłaszany na nie popyt był, i jest, niski lub malejący czy wręcz chwilowy lub przemijający, szczególnie wśród konsumentów i...

29.01.2012

Adwokaci: brak precyzji w umowie ACTA

Śląscy Adwokaci wyrażają zaniepokojenie w związku z podpisaniem przez Polskę umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA.

28.01.2012

Jak pracować, gdy brakuje przepisów

Najtrudniejszym problemem prawniczym jest stosowanie prawa tam, gdzie go nie ma. Przy czym chodzi o sytuację, w której od strony teoretycznej nawet, nie można mówić o luce w prawie. Chodzi o takie...

27.01.2012

Antoni Górski: nadzór jest dla sędziów

Lepiej, gdy nadzór administracyjny nad sądownictwem powszechnym wykonuje sędzia niż urzędnik - uważa Antoni Górski, przewodniczący KRS. Odpowiedzialność sędziego w ministerstwie jest mniejsza niż na...

26.01.2012

UOKiK karze Reader's Digest Przegląd sumą 4,3 mln zł

Żądanie zapłaty za niezamówione przez konsumentów produkty, nieinformowanie wprost o zamiarze zawarcia umowy, sugerowanie wygranej to przykłady kilku z dziesięciu praktyk Readers Digest Przegląd,...

26.01.2012

Kwiatkowski: rozdzielić funkcje prokuratorów

Trzeba rozdzielić funkcję prokuratorów dochodzeniowych od prokuratorów sądowych, czyli tych, którzy prowadzą śledztwa od tych, którzy podejmują ostateczną decyzję. Nieprawidłową rzeczą jest, że ten...

24.01.2012

Przewodniczący nie powinien być ozdobnikiem

Sędzia przewodniczący wydziału powinien czuwać nad tym, czy sędziowie sprawozdawcy na bieżąco podejmują decyzje. I powinien przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z tymi sędziami, którzy bez przyczyny...

24.01.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski