Państwo odpowiada za swoich sędziów

Sędziowie krajowi muszą nie tylko orzekać zgodnie z prawem Unii, ale także interpretować je zgodnie z orzecznictwem unijnego Trybunału zwraca uwagę Genowefa Grabowska, kierownik Katedry Prawa...

08.12.2011

Urzędnicy będą deregulować gospodarkę

Premier Donald Tusk chce zlikwidować sejmową komisję Przyjazne Państwo. - To była jedyna komisja sejmowa, w której przedsiębiorcy i obywatele mogli swobodnie prezentować otaczające ich absurdy i...

08.12.2011

"Iustitia" krytykuje propozycje zmian w KRS

W projektach nowych rozporządzeń dotyczących rejestrów sądowych występują niespójności nie pozwalające na uznanie ich za jasne i jednoznaczne akty prawne,eliminujące zagrożenia dla pewności i...

07.12.2011

Rapacki: wakaty w Policji będą uzupełnione

W Policji jest około 6,3 tys. nie obsadzonych etatów. Problem mają przede wszystkim komendy powiatowe. Wielu funkcjonariuszy jednak nie pracuje, gdyż przebywa na szkoleniach lub na zwolnieniach...

07.12.2011

Nie wszystkie firmy skorzystają na jednolitym patencie

Po wprowadzeniu jednolitego patentu zniknie dotychczasowa ochrona mniej innowacyjnych firm, bo z automatu jego moc będzie się rozciągać na terytorium naszego kraju - twierdzi rzecznik patentowy Paweł...

07.12.2011

Niepewność prawna hamuje cloud computing w bankach

Usługi finansowe i sektor bankowy coraz częściej chcą wykorzystywać cloud computing do polepszania ich działalności. Jednak rzeczywiste wykorzystanie chmury jest utrudnione przez niepewność prawną...

05.12.2011

Iustitia: to nie pierwsze mrożenie płac sędziów

Informacja, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu...

04.12.2011

Niejasna ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej nie należy do najczytelniejszych i najprecyzyjniejszych aktów prawnych. Jest to dokument mocno rozbudowany, który zawiera wiele nowych, dotychczas nie występujących w...

04.12.2011

Marek Celej: mniej spraw, więcej na pensje sędziów

Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w...

03.12.2011

Prezes Notariatu: egzamin powinien być ustny

Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej jest zadowolony z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30 listopada. Trybunał stwierdził zgodność z konstytucją przepisów ustawy Prawo o notariacie...

02.12.2011

Jak pomagać skutecznie? Instrumenty filantropii

Rozwojowi działalności filantropijnej niewątpliwie sprzyjają zachęcające uregulowania prawno-podatkowe. Widać to na przykładzie krajów o dłuższej tradycji filantropijnej, w szczególności USA,...

02.12.2011

Kontakt z wójtem przez internet

Wójtowie i burmistrzowie są kontrolowani przez rady i sejmiki, i podobnie jak one, są zobowiązani kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i utrzymywać stałe kontakty z mieszkańcami. Ustawa o...

02.12.2011