Spotkanie odbyło się ona 19 czerwca br. w Warszawie.
- Konieczna jest także taka zmiana systemu prawa, by miało ono wewnętrzne mechanizmy zabezpieczające przed tworzeniem złych przepisów, bubli prawnych i nadmiernych obciążeń biurokratycznych - kontynuował wiceminister Adam Szejnfeld.
- Nową filozofię zaufania władzy do obywatela przenosimy do konkretnych zapisów ustaw w ramach "Pakietu na rzecz orzedsiębiorczości". Trzeba ją zakorzenić i w doktrynie prawa i w samych przepisach tak mocno, żeby przetrwała kolejne rządy - powiedział wiceminister Szejnfeld. Podkreślił, że nowe, bardziej przyjazne podejście jest potrzebne nie tylko w przypadku prawa gospodarczego, ale także we wszystkich innych jego dziedzinach.
Wiceminister poinformował, że w ramach "Pakietu na rzecz Przedsiębiorczości" przygotowano już 16 z 21 ustaw jego pierwszej części, z czego kilkanaście znalazło się w już obiegu legislacyjnym: 5 zostało uchwalonych przez Sejm, nad kolejnymi 4 pracują komisje sejmowe. Za tydzień odbędzie się na przykład pierwsze czytanie Kodeksu spółek handlowych. - Rok 2009 będzie dla przedsiębiorców pierwszym rokiem odczuwalnych zmian - zapowiedział wiceminister Szejnfeld.

Henryka Bochniarz poinformowała, że PKPP "Lewiatan" przekazał stronie rządowej i Komisji "Przyjazne Państwo" czarną listę barier administracyjnych, z jakimi zmagają się polskie firmy. - Przedsiębiorca traci dziennie 1 godzinę i 20 minut na obsługę regulacji, które go dotyczą - stwierdziła. Prezes Lewiatana zaproponowała wprowadzenie zmian w Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które pozwolą zbadać wpływ nowych przepisów na przedsiębiorców, a nie na administrację.

- Owszem planujemy zmianę stosowanych obecnie przepisów dotyczących OSR, ale w dalszej perspektywie chcemy iść znacznie dalej. Mianowicie chcę, aby został wdrożony zupełnie nowy system Oceny Kosztów Obciążeń Administracyjnych i to nie dla budżetu państwa, jak to jest do tej pory, ale dla adresatów prawa, czyli obywateli i przedsiębiorców - powiedział wiceminister Szejnfeld. Stwierdził również, że obowiązkiem konsultacji i analiz skutków projektowanych ustaw powinni być też objęci posłowie oraz senatorowie.
Podczas spotkania omówiono również kwestię prowadzonego obecnie w Polsce bazowego pomiaru obciążeń administracyjnych w ramach unijnej inicjatywy "Better Regulation". - W polskim prawdawstawie można zauważyć pewną nadgorliwość w implementacji dyrektyw UE - stwierdziła Maria Rzepnikowska, prezes Deloitte Polska. Jej zdaniem pomiar obciążeń jest dobrą podstawą do tworzenia nowych, lepszych regulacji.
- Musimy jednak pamiętać, że stosując zasady tworzenia dobrego prawa proces legislacyjny wydłuża się. UE projektuje dziś przepisy, które wejdą w życie dopiero za 3-4 lata - zwrócił uwagę wiceminister Szejnfeld. Tymczasem w Polsce opinia publiczna i media wywierają presję na rząd, by szybciej i więcej uchwlano nowych ustaw. Tak wyglada polska rzeczywistość. Jest ona odmienna od tej zachodniej.

Uczestnicy debaty odnieśli się także do wzbudzającej wiele emocji ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych (WOH). Jej uchyleniem zajmuje się Sejm ale prace utknęły w martwym punkcie - Dlatego, zanim Sejm i Trybunał Konstytucyjny zajmą się uchyleniem ustawy o WOH-ach, MG wydało do niej rozporządzenia wykonawcze, żeby nie wiązać rąk samorządowcom, którzy nie mogą bez nich wydawać decyzji inwestycyjnych - wyjaśnił wiceminister Adam Szejnfeld.

"Mniej biurokracji, więcej biznesu" to wspólna akcja The Wall Street Journal Polska (WSJ) i Delotte. Ma wykryć te obszary, w których przedsiębiorcy i obywatele mają największe problemy w kontaktach z urzędami. W akcji uczestniczy także MG. Organizatorzy zachęcają przedsiębiorców do zgłaszania swoich doświadczeń w tym obszarze na stronie www. WSJ będzie informował o rezultatach akcji w poniedziałkowych wydaniach.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki