We wtorek 22 lipca rząd zajmuje się m.in. projektem zmian w ordynacji podatkowej.
Projekt zakłada wprowadzenie następujących zmian:
  • wykonywane będą, co do zasady, dopiero ostateczne decyzje organów podatkowych. Na etapie sporu przed sądem administracyjnym możliwe będzie wstrzymanie wykonania decyzji;
  • firmy będą informowane o planowanych kontrolach podatkowych;
  • określona została procedura zwrotu podatnikowi nienależnie zapłaconej opłaty za otrzymanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • organ podatkowy będzie wzywał podatnika do uzupełnienia opłaty w sytuacji, gdy podatnik nie zapłaci za wniosek o udzielenie interpretacji. Obecnie brak płatności skutkował pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia;
  • mikroprzedsiębiorcy będą mogli płacić podatek nie tylko przelewem ale również gotówką
  • podatnik będzie miał prawo wglądu do akt sprawy nie tylko w toku postępowania, ale również po jego zakończeniu.

 

Komentarz eksperta:
Andrzej Próchnicki, doradca podatkowy w kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński:

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej jest rewolucyjny z punktu widzenia podatnika. Odejście od natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowych jest słuszne, gdyż co do zasady nie ma powodu by płacić podatek, gdy nie wykorzystano środków odwoławczych od decyzji go nakładającej. Zapisanie w prawie obowiązku uprzedzania o kontrolach potwierdza słuszność praktyki stosowanej w ostatnich latach przez naczelników urzędów skarbowych. Informowanie o planowanej kontroli podatkowej pozwala podatnikowi na lepsze przygotowanie organizacyjne - będzie mógł zapewnić kontrolującym odpowiednie dokumenty oraz przygotować miejsce do pracy. W rezultacie zmniejszy to ryzyko paraliżu organizacyjnego firmy.