Trudne problemy funduszy sekurytyzacyjnych

Ostatnie lata przyniosły szereg inicjatyw legislacyjnych i orzeczeń, które czynią coraz trudniejszą windykację prowadzoną przez fundusze sekurtyzacyjne. Wydana pod koniec czerwca uchwała Sądu...

19.07.2016

Bodnar: władza sączy oskarżenia przeciwko sądom

Jeśli minister sprawiedliwości zapowiada zaostrzenie kar za korupcję sędziów, podczas gdy w Polsce prawie nie ma takiego zjawiska, to chodzi o upowszechnianie przekazu, że w wymiarze sprawiedliwości...

19.07.2016

Prezydium KRS: nowa ustawa zablokuje Trybunał

Niektóre zapisy ustawy z 7 lipca o Trybunale Konstytucyjnym uniemożliwią wywiązywanie się z jego roli, a przez to zmienią ustaloną od wielu lat pozycję ustrojową sądu konstytucyjnego, obniżając jego...

19.07.2016

Klauzule prorogacyjne do polskiego kpc?

Obowiązujące od października ubiegłego roku przepisy konwencji haskiej o umowach jurysdykcyjnych, dopuszczające zawarcie umowy prorogacyjnej za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, mają...

18.07.2016

Ponowny proces o rozwód – kiedy sąd odrzuci pozew?

Wyrok oddalający powództwo o rozwód nie stwarza przeszkody do ponownego wytoczenia powództwa przez którąkolwiek ze stron. Nie wyłącza też możliwości podniesienia przez pozwanego zarzutu powagi rzeczy...

17.07.2016

Prawo surowe dla wykorzystujących poufne informacje

Nie ma wątpliwości jak wielką wartość niesie dostęp do informacji na rynku kapitałowym. Dlatego celem przepisu wprowadzającego sankcję karną za wykorzystanie informacji poufnej jest ochrona...

15.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski