Kradzież spółki to też przestępstwo

Luki w prawie, niski standard prawnym niektórych przedstawicieli tzw. zawodu zaufania publicznego oraz rozwiązania i poglądy dotyczące znaczenia prawnego i procesu eliminacji uchwał organów...

25.05.2016

Prezes PiS ujawnia zamiary wobec sądów

Spłaszczenie struktury zmniejszenie władzy prezesów sądów, a tym samym wzmocnienie niezawisłości sędziów. Przebudowany ma być też system odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej sędziów. Takie...

25.05.2016

Edukacja potrzebna dla przestrzegania praw człowieka

Wzmacnianie pozycji międzynarodowych trybunałów praw człowieka, lepsze egzekwowanie ich wyroków a także edukowanie społeczeństw o prawach przynależnych wszystkim są istotne dla poszanowania ich...

24.05.2016

Dziesięć nowelizacji na 25 lat prawa o notariacie

W 2016 roku upływa 25 lat obowiązywania obecnego prawa o notariacie. Nie jest jednak przesadą twierdzenie, że polski notariat kształtuje stosunki prawno-majątkowe nieprzerwanie od ponad 100 lat pisze...

22.05.2016

Umowa spółdzielni z członkiem jak z konsumentem?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego trwa spór, czy umowy zawierane przez spółdzielnie mieszkaniowe z ich członkami, podobnie jak z innymi osobami fizycznymi, mają charakter typowy dla stosunków...

21.05.2016