Projekt postępowania w sprawach masowych

Eksperci proponują uregulowanie w kodeksie postępowania administracyjnego spraw masowych na wzór Austrii, Niemiec i Estonii. Prawnicy chcą , by ogłaszać w gazetach i BIP informację o takim...

29.06.2016

Kosmetyki wymagają wyjątkowej ochrony prawnej

Kosmetyki niewątpliwie stanowią szczególną grupę produktów. Dlatego unormowania prawne dotyczące zasad wytwarzania i obrotu nimi mają doniosłe znaczenie i dotyczą w rzeczywistości zdecydowanej...

28.06.2016

RPO: dane na wokandach powinna regulować ustawa

Rzecznik praw obywatelskich, który wielokrotnie zabiegał o rozwiązanie problemu podawania danych osobowych na wokandach sądowych, jest zadowolony z wydania przez ministra rozporządzenia w tej...

27.06.2016

Lustracja sędziego bez pozbawienia immunitetu?

Instytucja immunitetu sędziowskiego budzi watpliwości w kontekście odpowiedzialności lustracyjnej sędziów oraz możliwości jej zainicjowania bez formalnego pozbawienia ochrony immunitetowej - pisze dr...

27.06.2016

KRS radzi, jaka powinna być ustawa o Trybunale

Procedura wyboru sędziów TK powinna być przejrzysta, rozłożona w czasie, dająca możliwość spokojnej refleksji i rzetelnej oceny kompetencji kandydatów. Podobnie z procedurą postępowania przed...

23.06.2016

Nowy komentarz na 25-lecie notariatu

W 2016 roku upływa 25 lat obowiązywania obecnego prawa o notariacie. Ale nie jest przesadą twierdzenie, że polski notariat kształtuje stosunki prawno-majątkowe nieprzerwanie od ponad 100 lat pisze...

22.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski