Czytaj: PiS sprawdzi, czy prof. Gersdorf jest legalnie I prezesem SN>>

Wystąpienie rzecznika SN to reakcja na skierowanie w tej sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
Grupa 50 parlamentarzystów PiS wystąpiła do TK z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów, na podstawie których Małgorzata Gersdorf została powołana na funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie poseł Arkadiusz Mularczyk. Jak mówił wniosek został skierowany do TK w środę. - Wszystkie organy w Polsce powinny działać na podstawie konstytucji RP. Również obejmuje to taką instytucję jak Sąd Najwyższy. Dokonaliśmy analizy, kwerendy przepisów prawa, na podstawie którego działa wymiar sprawiedliwości, a także Sąd Najwyższy. Ku naszemu zdumieniu znaleźliśmy tam przepisy i rozwiązania, które w naszej ocenie budzą bardzo poważne wątpliwości z punktu widzenia zgodności wyboru prezesa Sądu Najwyższego z artykułami w konstytucji, a w szczególności z art. 183 konstytucji - podkreślił poseł PiS.
Jak dodał, wątpliwość konstytucyjna dotyczy procedury wyboru prezesa SN przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, a także samego aktu przedstawienia kandydatów na prezesa SN prezydentowi.

Czytaj: Fundacja Helsińska: teraz atak na I prezes SN>>

Z ustawy o Sądzie Najwyższym ani z regulaminu Sądu Najwyższego nie wynika obowiązek podejmowania uchwały w sprawie wyboru I prezesa SN - oświadczył dzisiaj rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski.
Wybór I prezesa od 15 lat odbywa się na tej samej podstawie prawnej. Dotychczas nikt nie zgłaszał niezgodności z Konstytucją regulaminu SN. To próba wywierania nacisku na I prezes SN i zdezawuowania pierszej prezes - powiedział sędzia Laskowski.
Tego typu gry nie powinny osłabiać państwa - powiedział rzecznik SN Michał Laskowski. Gdyby Trybunał przyjął, że dotychczasowe wybory były sprzeczne z Konstytucją, to wraz z odwołaniem prof. Gersdorf trzeba by podważyć wybór także innych pierwszych prezesów i postanowienia przez nich wydawane. Zachwiałoby to cały system wymiaru sprawiedliwości - dodał sędzia Laskowski.

Zdaniem rzecznika SN zasady wyboru pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zostały  jednoznacznie określone normatywnie w: Konstytucji (art. 183 ust 3 Konstytucji),  w ustawie o Sądzie Najwyższym oraz – zgodnie z jednoznacznym upoważnieniem ustawowym – uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego.
W komunikacje wydanym w czwartek czytamy, że wykonując swoje kompetencje  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przeprowadziło postępowanie w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego. Zgodnie z § 7 regulaminu w sprawie wyboru SN za wybranych uważa się dwóch kandydatów, którzy otrzymali w kolejności największą liczbę głosów, a w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 sędziów każdej z Izb. Z kolei z § 8 regulaminu w sprawie wyboru SN, wynika że Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego przedstawia niezwłocznie Prezydentowi wynik wyboru, o którym mowa w art. 16 § 1 pkt 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, a zatem wyboru dokonanego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Wynika to wprost z Protokołu z posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w którym stwierdza się, że „SSN Małgorzata Gersdorf i SSN Lech Paprzycki zostali wybrani kandydatami na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego, których Zgromadzenie Ogólne Sędziów przedstawia Prezydentowi RP”. Podkreślenia również wymaga, że z normatywnego punktu widzenia, ani w art. 183 ust. 3 Konstytucji RP ani w ustawie o Sądzie Najwyższym nie wskazano formy, w jakiej przedstawia się Prezydentowi kandydatów na pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
W tym świetle za całkowicie bezpodstawny należy uznać zarzut wadliwości wyboru Małgorzaty Gersdorf na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego - podkreśla się w komunikacje SN.

Oprócz uchwały zgromadzenia Ogólnego SN z 14 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN na stronach internetowych sądu zamieszczono także uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN: nowelizującą regulamin z 2003 r. oraz regulaminy w sprawie: wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł