Czytaj: PiS sprawdzi, czy prof. Gersdorf jest legalnie I prezesem SN>> 

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka protestuje przeciwko nasilającym się atakom ze strony przedstawicieli władzy wykonawczej oraz ustawodawczej na sędziów sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego – czytamy w wydanym w czwartek stanowisku.

 

Nieuzasadnione ataki na wymiar sprawiedliwości
Fundacja podkreśla, że ataki na wymiar sprawiedliwości tworzą fałszywy obraz rzeczywistości, który ma na celu podważenie zaufania społecznego do jednego z fundamentów demokratycznego państwa prawa. - Nie sposób przy tym nie odnieść wrażenia, że ich rzeczywistym celem jest uzasadnienie wprowadzenia rażąco niekonstytucyjnych zmian w ustroju sądownictwa powszechnego oraz składzie i funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. Pod pretekstem walki z patologiami oraz demokratyzacji sądownictwa, doprowadzą one do faktycznej likwidacji niezależności wymiaru sprawiedliwości, co w konsekwencji trwale zagrozi poszanowaniu konstytucyjnych wolności i praw jednostki – wskazano w stanowisku.

Czytaj: Rzecznik SN: bezpodstawny zarzut wadliwości wyboru prof. Gersdorf>>

Zdaniem HFPC w tę kampanię przeciwko wymiarowi sprawiedliwości wpisuje się też podjęcie działań zmierzających do odwołania prof. Małgorzaty Gersdorf z funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego poprzez wniesienie przez grupę posłów obozu rządzącego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. - Trudno nie odnieść wrażenia, iż jest to reakcja na niedawne krytyczne wypowiedzi Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego nt. planowanych reform sądownictwa - napisano w stanowisku.

Zmiany w sądownictwie wymagają publicznej debaty
Helsińska Fundacja Praw Człowieka dostrzega potrzeby zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości. - Decyzja o nich powinna jednak zapadać w ramach otwartego publicznego dyskursu, przeprowadzanego w atmosferze wzajemnego szacunku. Ich podstawą nie mogą zaś być działania populistyczne, oparte na uproszczeniach i nakierowane na realizację interesu wyłącznie partyjnego – czytamy w stanowisku.

Treść oświadczenia dostępna jest tutaj>>

 

 

 

LEX Sędzia 2017