Potrzebna kompleksowa ustawa ws. cyberbezpieczeństwa

Potrzebna jest kompleksowa ustawa dotycząca cyberbezpieczeństwa, która będzie konsultowana ze wszystkimi najważniejszymi interesariuszami - podkreśla Instytut Kościuszki w opublikowanych w piątek...

10.06.2016

FOR: państwa w gospodarce wciąż za dużo

Państwa w polskiej gospodarce wciąż jest za dużo, a nie za mało tak ekspert Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Rafał Trzeciakowski komentuje opinię wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

09.06.2016

Rozwój usług płatniczych wymaga dobrej regulacji

Od kilku lat w UE podejmuje się wielokierunkowe działania zmierzające do wprowadzenia minimalnego, jednolitego we wszystkich państwach UE poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych - piszą...

06.06.2016

Prof. Gersdorf proponuje nadzór SN nad sądami

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf zaproponowała wprowadzenie w miejsce nieudanego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, nadzór Sądu Najwyższego, jako instytucji bezstronnej i nie...

04.06.2016

Prezes TSUE o obowiązku respektowania praworządności

Państwa Unii Europejskiej mają obowiązek respektować praworządność - mówił prof. Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości UE, w piątkowej debacie o sytuacji sądownictwa w Polsce i w Europie.

03.06.2016

Agencje ratingowe będą obserwować polską legislację

Jeżeli prezydent i rząd nadal opowiadać się będą za niebezpiecznymi z punktu widzenia stabilności finansów ustawami, to ryzyko obniżenia ratingu się zwiększy uważa Piotr Bielski, ekonomista banku BZ...

03.06.2016