Jak zauważa autor wydanej właśnie książki Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu, nawet upaństwowienie notariatu nie przerwało ani nie osłabiło mocy urzędowej sporządzonych dokumentów przez ich wystawców – notariuszy, co do których przymiot osoby zaufania publicznego jest trwałą i niezbędną cechą wyodrębniającą ten zawód od innych tzw. wolnych zawodów prawniczych, a także łączącą status prawno-ustrojowy notariatu pełniącego w coraz szerszym zakresie funkcje sądownicze jako coś więcej niż tylko organ pomocy prawnej, żeby podkreślić ten mocny akcent spowodowany wejściem w życie rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 w przestrzeń prawną Unii Europejskiej.

Jak przypomina autor komentarza, do pierwszego jego wydania (część I) w latach 2013–2015 dziewięciokrotnie nowelizowano ustawę z 1991 r., które to akty prawne wpłynęły nie tylko na powołanie nowego stanowiska zastępcy notarialnego i znacznie poszerzyły przesłanki dostępu do zawodu notariusza, lecz także w znaczący sposób dokonały systematycznej „synchronizacji” funkcjonowania instytucji notariatu z wymiarem sprawiedliwości. - Implementacja ta odbywa się jednocześnie na kilku płaszczyznach notarialno-sądowych, ze szczególnym odniesieniem do postępowania wieczystoksięgowego (obowiązek sporządzania i przesyłania wniosków wieczystoksięgowych w systemie teleinformatycznym), poszerzaniem kompetencji notariuszy w sprawach spadkowych (europejskie poświadczenie spadkowe) czy choćby dookreśleniem charakteru postępowania notarialnego (w zależności od przedmiotu), nadając mu coraz wyraźniejsze cechy sądowego postępowania nieprocesowego) – czytamy we wstępie do publikacji.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złJak informuje wydawca komentarza, w pierwszym tomie komentarza autor analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego.

W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia, jak:
•    strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu,
•    status ustrojowy notariusza a charakter czynności notarialnej,
•    organizacja samorządu zawodowego,
•    ustawowy wzorzec postępowania notarialnego,
•    kompetencje zawodowe notariusza związane z wykonywaniem funkcji publicznej,
•    konkurencja zawodowa notariusza jako osoby zaufania publicznego,
•    nadzór oraz funkcje kontrolne sprawowane nad notariatem przez państwowe organy pozasądowe oraz sądowe.

Zdaniem autora i wydawcy, komentarz przeznaczony jest dla praktyków - notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.

 

Więcej o publikacji>>>