Rozwój usług płatniczych wymaga dobrej regulacji

Od kilku lat w UE podejmuje się wielokierunkowe działania zmierzające do wprowadzenia minimalnego, jednolitego we wszystkich państwach UE poziomu bezpieczeństwa świadczenia usług płatniczych - piszą...

06.06.2016

Prof. Gersdorf proponuje nadzór SN nad sądami

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf zaproponowała wprowadzenie w miejsce nieudanego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami, nadzór Sądu Najwyższego, jako instytucji bezstronnej i nie...

04.06.2016

Prezes TSUE o obowiązku respektowania praworządności

Państwa Unii Europejskiej mają obowiązek respektować praworządność - mówił prof. Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości UE, w piątkowej debacie o sytuacji sądownictwa w Polsce i w Europie.

03.06.2016

Agencje ratingowe będą obserwować polską legislację

Jeżeli prezydent i rząd nadal opowiadać się będą za niebezpiecznymi z punktu widzenia stabilności finansów ustawami, to ryzyko obniżenia ratingu się zwiększy uważa Piotr Bielski, ekonomista banku BZ...

03.06.2016

Prezydent apeluje do sędziów, by byli niezawiśli

Zasady państwa i rządów prawa, legalizmu, prawa do sądu oraz do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, mają znaczenie powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. I dodał, że sędziowie powinni być...

03.06.2016

Prof. de Morillo: więcej praw człowieka w sądach

W 2035 roku wymiar sprawiedliwości będzie bardziej skuteczny i zyska większe zaufanie obywateli - uważa prof. Francesco Fonseca de Morillo z Hiszpanii z Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości,...

03.06.2016