Czytaj: Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym uchwalona wg projektu PiS>>

Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego przedstawił Stanowisko w sprawie projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W Stanowisku eksperci przedstawiają 6 powodów, dla których wejście w życie ustawy w zaproponowanym brzmieniu pogłębi kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Ich zdaniem część rozwiązań zaproponowanych w projekcie może być niezgodna z Konstytucją RP. Do nich zaliczają między innymi:
•    wymóg uzyskania zgody prezydenta na wygaszenie mandatu sędziego z powodów dyscyplinarnych,
•    wymóg rozpatrywania spraw według kolejności ich wpływu,
•    sztywny, 30-dniowy okres oczekiwania na rozprawę,
•    ograniczenie prawa  Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w postępowaniach przed TK,
•    rozwiązania umożliwiające celowe opóźnianie rozstrzygania spraw przez Trybunał,
•    ingerencję w kwestię terminów rozstrzygania spraw przez Trybunał Konstytucyjny.
Tymczasem – stwierdzają autorzy opinii - procedowany właśnie w Parlamencie projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest przedstawiany opinii publicznej jako kolejna próba rozwiązania kryzysu konstytucyjnego, który toczy się w naszym kraju od wielu miesięcy.

Stanowisko zostało przesłane marszałkom i wicemarszałkom Sejmu i Senatu, klubom parlamentarnym, ministrowi w KPRM Henrykowi Kowalczykowi oraz rzecznikowi praw obywatelskich.
Treść stanowiska>>>

Dowiedz się więcej z książki
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł