Rozwiązanie zaproponowane w projekcie idzie w kierunku realizacji formułowanego w doktrynie postulatu efektywności kontroli wykonywanej przez organy administracji publicznej.
Wątpliwości Rady budzi stawianie zastępcom Głównego Inspektora wyższych wymogów niż samemu Głównemu Inspektorowi. Otóż zastępcy Głównego Inspektora powinni spełniać „również inne wymagania, jeżeli z przepisów Unii Europejskiej lub przepisów krajowych, lub umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną wynika obowiązek posiadania określonych kwalifikacji lub uprawnień w dziedzinach przez nich nadzorowanych”.
Zdaniem Rady wykorzystanie zabiegu polegającego na odesłaniu do innych niedookreślonych przepisów, które mogą przewidywać dodatkowe wymagania stawiane osobom powoływanym na stanowisko zastępcy Głównego Inspektora nie jest właściwym rozwiązaniem. Katalog wymogów, jakie ma spełniać osoba powoływana na to stanowisko powinien w sposób jasny i niebudzący wątpliwości zawierać wszelkie warunki obsady tego stanowiska - uważają eksperci Rady.

Czytaj też>>Lekarze weterynarii nie poprą...

Podstawowym celem przygotowywanej ustawy jest stworzenie jednolitego i zintegrowanego systemu kontroli bezpieczeństwa i jakości żywności na wszystkich etapach produkcji. Celowi temu ma służyć powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności w miejsce dotychczasowych: Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Ponadto nowa Inspekcja przejmie zadania realizowane przez organy funkcjonujące w dotychczasowych strukturach. Nowy organ przejmie zadania z zakresu urzędowego nadzoru i kontroli nad działalnością na rynku spożywczym, rozlokowanych obecnie pomiędzy różnymi innymi podmiotami administracji publicznej.

Dowiedz się więcej z książki
Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 4/2015 [EBOOK PDF]
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł