Przedstawiony w środę w Parlamencie Europejskim raport OECD, zatytułowany "Going for Growth" (Ku wzrostowi), zawiera rekomendacje zmian w polityce gospodarczej i społecznej dla 34 państw członkowskich tej organizacji, które mają pomóc w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Od czasu publikacji poprzedniego raportu rok temu Polska poczyniła tylko ograniczony postęp w reformowaniu gospodarki - oceniono w raporcie.

"Raport zawiera rekomendacje bardzo użyteczne dla rządu, ale niektórych się po prostu nie da przeforsować, bo nie ma większości, bo np. koalicjant się nie godzi, inne są trudne politycznie, jak np. górnictwo” - powiedział europoseł Dariusz Rosati (PO), obecny na prezentacji raportu. Za najlepszy okres do wdrażania takich reform, jak zalecane przez OECD, uznał czas po wyborach parlamentarnych.

Jako jedną z większych barier strukturalnych w Polsce Rosati wymienił rolnictwo, generujące 3 proc. PKB, a zatrudniające 15 proc. populacji. „Struktura zostaje utrwalona, zamrożona, także dzięki zastrzykowi pieniędzy unijnych” - dodał.

Według raportu Polska powinna zmniejszyć administracyjne koszty tworzenia firm, usprawnić prawo o bankructwie, dokończyć deregulację wolnych zawodów, kontynuować prywatyzację przedsiębiorstw w takich sektorach jak górnictwo i przemysł chemiczny oraz zapewnić sprawne zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi.

Report wskazał też na brak reform systemu ubezpieczeń społecznych oraz wysokie opodatkowanie pracy. „Cały system zasiłków i wsparcia powinien być tak skonstruowany, by pomagał pracownikowi, a nie wspomagał nierentowne przedsiębiorstwa, a wsparcie dochodowe powinno być połączone z silnymi bodźcami do poszukiwania pracy” - powiedział Rosati.

Raport zaleca przyspieszenie wprowadzenia wyższego wieku emerytalnego dla kobiet i wycofywanie się ze specjalnych systemów emerytalnych dla niektórych grup zawodowych. Renty inwalidzkie nie powinny być w Polsce bardziej atrakcyjne od emerytur - zaznacza OECD.

Według raportu tworzeniu miejsc pracy sprzyjałoby zmniejszenie tzw. klina podatkowego, czyli różnicy między wydatkami pracodawcy na pensje a faktycznie otrzymywanym wynagrodzeniem. Można by natomiast zwiększyć obciążenie podatkowe dla trucicieli środowiska i dla właścicieli nieruchomości. Władze lokalne powinny szybciej publikować plany zagospodarowania przestrzennego.

OECD postuluje też, aby otwierać więcej żłobków i przedszkoli, polepszać szkolnictwo zawodowe, dalej inwestować w infrastrukturę transportową oraz wprowadzić więcej konkurencji w sektorze wytwarzania energii.

„Raport chwali nas za reformę emerytalną, za wydłużenie wieku i ograniczenie przywilejów, ale zwraca uwagę również na niedociągnięcia, takie jak nie dość szybkie wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet czy inne sprawy, jak działania na rzecz łączenia macierzyństwa z życiem zawodowym” - powiedział Rosati.

W Polsce jest za mało żłobków i przedszkoli, co z kolei podkreśliła europosłanka PO i była pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w środę na spotkaniu z pracownicami instytucji europejskich i przedstawicielek różnych zawodów w Brukseli. „W Polsce odsetek dzieci w żłobkach to zaledwie 3 proc., podczas gdy niewysoka średnia unijna to 29 proc. W Polsce do przedszkola uczęszcza mniej niż połowa dzieci (42 proc.), podczas gdy w Unii 86 proc.” - powiedziała eurodeputowana.

Z Brukseli Renata Bancarzewska (PAP)