Warchoł powiedział, że wg danych z 12 stycznia w całym kraju działają 1524 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, a 35 punktów nie zostało jeszcze uruchomionych. Wyjaśnił, że w siedemnastu przypadkach odmówiono realizacji tych zadań "ze względu na brak zapewnienia finansowania", w pięciu punktach adwokaci lub radcowie prawni odmówili podpisania umów, a w trzynastu nie wyłoniono organizacji pozarządowej, która prowadziłaby taki punkt.

Czytaj: MS: z winy poprzedniego rządu jeszcze nie wszystkie punkty pomocy prawnej działają>>

"Nie ma podstaw do tego, żeby te powiaty odmówiły zawierania umów, twierdząc, że nie mają zapewnionego finansowania, szczególnie, że pozostałe powiaty na terenie kraju w dużych miejscowościach i w małych takie umowy zawarły" - podkreślali przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Czytaj: 

Pod koniec października ministerstwo finansów wydało wszystkim wojewodom zapewnienia o finansowaniu usług bezpłatnej pomocy prawnej. "Ta decyzja stanowić winna podstawę do finansowania działań przez samorządy i przyjmowania na siebie zobowiązań" - mówili przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Dotychczas jedynie Mazowsze nie wystąpiło o zapewnienie takiego finansowania. Pozostałe 15 urzędów wojewódzkich złożyło odpowiednie wnioski o dotacje.

MS podkreśla, że "sytuacja jest bardzo dynamiczna" i liczba działających punktów nieustannie się zmienia. Mieszkańcy powiatów, w których te punkty nie funkcjonują, mogą zgłosić się do najbliższego działającego punktu i tam - jeżeli spełniają wymogi formalne - otrzymają pomoc prawną.

Uczestnicy posiedzenia rozmawiali również o potrzebie społecznych kampanii informujących o działalności punktów pomocy prawnej oraz o sposobach ewaluacji jakości udzielanych porad.

Od nowego roku w Polsce udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna dla najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk. Zgodnie z ustawą, w kraju ma działać ponad 1,5 tys. punktów, w których od stycznia są udzielane bezpłatne porady w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, co najmniej przez 4 godz. dziennie.

Pomoc świadczą adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do udzielania bezpłatnych porad dopuszczono aplikantów adwokackich i radcowskich, działających z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego.(PAP)