"Planowana jest nowelizacja ustawy o NBP; powinno do niej dojść jeszcze w tym roku. Wśród rozważanych zmian jest wprowadzenie wielokadencyjności członków RPP. Nie ma natomiast planów skrócenia kadencji Rady czy zmiany liczby jej członków" - powiedział rozmówca PAP pragnący zachować anonimowość.

W obecnej ustawie o banku centralnym funkcjonuje zapis mówiący, że kadencja członka Rady Polityki Pieniężnej wynosi 6 lat, a funkcję tę można pełnić tylko jedną kadencję.

Wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, odpowiedzialny w MF za nowelizację ustawy, w rozmowie z dziennikarzami nie odniósł się do pomysłu wprowadzenia wielokadencyjności członków RPP. Poinformował jedynie, że planowana jest zmiana ustawy o NBP.

"Chcemy razem z bankiem centralnym urealnienia ustawy o NBP" - powiedział.

Zgodnie z planem prac legislacyjnych rządu, resort finansów jeszcze w tym roku ma przedstawić założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o NBP.

"Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zmiana przepisów dotyczących m.in.: uczestnictwa NBP w międzynarodowych instytucjach finansowych i bankowych, pokrywania przez NBP wydatków wynikających z członkostwa Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, zasad funkcjonowania RPP oraz praw i obowiązków pracowników NBP" - napisano w dokumencie opublikowanym na stronach KPRM.

Bartek Godusławski (PAP)