Wniosek o przeniesienie procesu do Sądu Okręgowego w Warszawie ze względu na ekonomikę procesową złożył krakowski Sąd Okręgowy, do którego 29 grudnia ub.r. trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Wniosek dotyczył rozważenia przekazania sprawy do Sądu Okręgowego w Warszawie ze względu na fakt, że większość osób, które należy wezwać na rozprawę, zamieszkuje blisko tego sądu, a z dala od sądu właściwego. Na piątkowym posiedzeniu Sąd Apelacyjny nie uwzględnił tego wniosku.

Proces będzie się toczył przed sądem w Krakowie.(PAP)

Postępowanie karne>>