"Współpracujemy z władzami USA, aby właściwie zabezpieczyć wszystkie przekazywane dane. W kontekście decyzji Trybunału będziemy się starali stworzyć nowe bezpieczne ramy prawne. So tego czasu przekazywanie danych między przedsiębiorstwami będzie kontynuowane przy wykorzystaniu innych mechanizmów" - powiedział we wtorek w Strasburgu wiceszef KE Frans Timmermans.

To reakcja na stwierdzenie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nieważności umowy Safe Harbor między UE i USA. Porozumienie to umożliwiało ponad 4 tys. amerykańskich firm przetwarzanie danych handlowych i osobowych ich klientów w Europie. Trybunał zauważył, że korporacje zza oceanu mogą odstępować od zasad ochrony prywatności określonych w Safe Harbor, jeśli zasady te stoją w sprzeczności np. z wymogami bezpieczeństwa narodowego w USA.
Czytaj: ETS: dane Europejczyków nie są w USA dostatecznie zabezpieczone>>>

Komentując orzeczenie, Timmermans zapewniał, że priorytetem KE jest z jednej strony ochrona danych, a z drugiej utrzymanie kanałów ich przekazywania, ale z odpowiednimi klauzulami zabezpieczającymi.

KE ma przedstawić "jasne wytyczne" odpowiednim organom krajowym na temat tego, jak radzić sobie z wnioskami o przekazanie danych ze strony USA w kontekście wtorkowego orzeczenia Trybunału. W najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie, na którym omawiana będzie współpraca wszystkich organów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych w państwach UE.

Unijna komisarz sprawiedliwości Vera Jourova wskazała, że transatlantycki przepływ danych ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Przypomniała, że po ujawnieniu informacji byłego współpracownika amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Edwarda Snowdena o prowadzonej przez tę instytucję inwigilacji, KE zwróciła uwagę na braki w Safe Harbor i przygotowała zalecenia w tej sprawie.

Mariusz Krzysztofek
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej>>>

"Od 2013 roku pracujemy z władzami amerykańskimi nad przeglądem Safe Harbor" - powiedziała Jourova, zwracając uwagę, że celem jest wynegocjowanie odnowionych i bezpiecznych ram pozwalających na przesyłanie danych osobowych przez Atlantyk. Jej zdaniem jest szansa na zakończenie tych negocjacji przed przyszłoroczną przerwą wakacyjną.

Komisarz podkreśliła, że mimo orzeczenia nieważności Safe Harbor dane nadal mogą być przesyłane, bo jest wiele innych mechanizmów mówiących o ich transferze z UE do USA. Wśród nich wymieniła standardowe porozumienia pomiędzy firmami, które wymieniają się danymi, czy przepisy korporacyjne w ramach danej grupy.

Jourova zapowiedziała, że KE będzie chciała też pomagać firmom, które chcą się dowiedzieć, jak umożliwiać transfer danych w świetle decyzji Trybunału.

Krzysztof Strzępka (PAP)