Tegorocznym prymusem Szkoły została Agnieszka Kantor z Aresztu Śledczego w Olsztynie, która z przedmiotów zaliczeniowych i egzaminów uzyskała średnią ocen 5,22. Wśród promowanych oficerów są wyłącznie absolwenci cywilnych uczelni, posiadający tytuł magistra.
Minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski powiedział nowym oficerom, że należą oni do jednej z najlepszych służb. „Mogę powiedzieć, że dziś mamy jeden z najlepszych systemów penitencjarnych w Europie” – ocenił minister. Dodał, że służba więzienna jest dziś przygotowana na każde zdarzenie.
Według ministra, służba więzienna „otworzyła się dziś na społeczeństwo w sposób niespotykany do tej pory”. „Funkcjonariusze byli w ostatnim roku z osadzonymi wszędzie tam, gdzie obywatele stykali się z najgroźniejszymi z żywiołów – walcząc z powodzią, usuwając jej skutki, walcząc z zimą” – mówił minister. Jego zdaniem, ta bardzo dobra tendencja, ułatwiająca w dodatku resocjalizację, jest kontynuowana.
Bronisław Komorowski napisał, że od dnia promocji na absolwentów spada brzemię odpowiedzialności nie tylko za wykonywane zadania, ale także odpowiedzialność za podległych funkcjonariuszy. „W każdym państwie służba więzienna jest nieodłącznym elementem systemu ochrony prawa i porządku publicznego. Funkcjonariusze odpowiadają nie tylko za dozór osadzonych w zakładach karnych, ale także za ich resocjalizację” – podkreślił prezydent.
Szkoła Oficerska istnieje przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej (COSSW) - jedynej tego typu placówce szkoleniowej w kraju.
Nowi oficerowie przeszli w Kaliszu szkolenie w każdej specjalizacji. W programie nauczania dla wszystkich był blok przedmiotów wspólnych, który musi opanować każdy słuchacz, niezależnie od kierunku ukończonych studiów cywilnych. Jest to wiedza penitencjarna, związana z resocjalizacją i bezpieczeństwem. Wszyscy słuchacze musieli opanować zagadnienia związane z bezpieczeństwem i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, na przykład zagrożenia życia lub zdrowia.
Najbardziej zasłużeni funkcjonariusze otrzymali podczas uroczystości od prezydenta RP odznaczenia państwowe - Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi.
Absolwenci zostaną teraz skierowani do zakładów karnych i aresztów śledczych w całym kraju.(PAP)