Nowe propozycje rozporządzenia "w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące" ma zastąpić obecne przepisy wydane w połowie czerwca 2011 r. Projekt, którego konsultacje społeczne rozpoczęły się we wtorek można znaleźć na stronie internetowej MT (bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_rozporzadzen/rozp_transport_drogowy/proj_rozp_ws_lokalizacji_urzadzenia_rejestrujace) oraz na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt zakłada weryfikowanie lokalizacji stacjonarnych fotoradarów zainstalowanych przed wejściem w życie poprzedniego rozporządzenia oraz obudów na fotoradary. Zgodnie z projektem ocena lokalizacji stacjonarnych fotoradarów umieszczonych w pasie drogi ma dotyczyć również tych fotoradarów, które nie są użytkowane przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Co 40 miesięcy, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie weryfikowana zasadność lokalizacji stacjonarnych fotoradarów - zapisał w projekcie resort transportu. Wniosek o potwierdzenie zasadności lokalizacji fotoradaru będzie opiniowany przez komendanta wojewódzkiego policji.

W ocenie ministerstwa nowe przepisy pozwolą efektywniej wykorzystać stacjonarne urządzenia rejestrujące. "Powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania" - uważa resort.

Wnioski o potwierdzenie zasadności lokalizacji takich fotoradarów będzie trzeba złożyć do końca marca w ITD. Rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia to element zapowiadanych przez resorty transportu i spraw wewnętrznych Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zakłada on m.in. większe przestrzeganie ograniczeń prędkości na drogach, weryfikację lokalizacji fotoradarów, ograniczeń prędkości i zasadności ustawienia znaków drogowych.

Rząd podaje, że nadmierna prędkość jest przyczyną 43 proc. wypadków drogowych. Projekt Programu zakłada m.in. takie rozwiązania jak: odbieranie prawa jazdy za podwójne przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym czy obowiązek bezwzględnego zatrzymania pojazdu w chwili, gdy do przejścia zbliża się pieszy.

W 2013 r. ma się pojawić 160 nowych fotoradarów Inspekcji Transportu Drogowego, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz 20 urządzeń, które zarejestrują niedostosowanie kierowców do sygnalizacji świetlnej. Obecnie Inspekcja dysponuje już 315 fotoradarami stacjonarnymi i 29 samochodami z wideorejestratorami.

Policja w 2013 r. ma być wzmocniona o dodatkowych funkcjonariuszy pełniących służbę na drogach, m.in. w ramach reorganizacji struktur. Policjanci mają też dostać 87 nowych nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami. Obecnie w służbie ruchu drogowego pracuje 5,8 tys. policjantów, którzy mają w dyspozycji 390 samochodów z wideorejestratorami i 1,9 tys. mierników prędkości, w tym 543 laserowych.