"Kontrola jest w sprawie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem, w związku z wydawaniem środków na zakup usług i sprzętu teleinformatycznego, w tym projektu Centrum Świadczenia Usług Rejestrowych w Ministerstwie Sprawiedliwości" - zaznaczyło CBA. Biuro sprecyzowało, że kontrolowane są decyzje z lat 2007-2013.

Dobrzyński dodał, że zakończenie kontroli przewidywane jest na koniec czerwca.

"Kontrolę zarządził szef CBA Paweł Wojtunik, po tym jak Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do Biura z prośbą o zbadanie wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia interesu Skarbu Państwa w procedurze udzielania zamówień publicznych" - poinformowała rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose.

Dodała, że resort sprawiedliwości po przeprowadzeniu wewnętrznego audytu poinformował pod koniec 2012 r. CBA "o swoich wątpliwościach dotyczących m.in. zakupu w trybie niekonkurencyjnym sprzętu komputerowego oraz oprogramowania".