Grzywna wynosi 7,7 mln funtów. Ponadto bank wypłaci klientom odszkodowanie, docelowo może sięgnąć 59 mln funtów, z czego 17 mln bank już wypłacił. Szefowie Barcalys przyznali, że bank zawiódł klientów, dlatego ich przeprosili.
Sprawa dotyczy dwóch funduszy inwestycyjnych (Avivas Global Balanced Income Fund oraz Global Cautious Income Fund). Między lipcem 2006 r. a listopadem 2008 r. oba przyciągnęły 12 tys. 331 klientów, którzy zainwestowali w nie 692 mln funtów.
Większość klientów funduszy stanowią starsi ludzie, wśród nich emeryci. Spora liczba zdecydowała się na otwarcie rachunku inwestycyjnego, zniechęcona niskimi stopami oprocentowania oszczędności na koncie depozytowym.
Część z nich skarżyła się, że nie poinformowano ich o ryzyku, a pracownicy banku nie zadbali, by dopasować inwestycje do celów, które klienci sobie stawiali. Niektórzy z nich stracili pieniądze podczas ostatniego kryzysu na globalnym rynku finansowym.
Dochodzenie FSA (Financial Services Authority) ustaliło, że Barclays był świadom problemów obu funduszy już w czerwcu 2008 r., ale nadal lokował w nich oszczędności swoich klientów.
"Zalecając klientom inwestowanie w produkty finansowe, banki muszą wziąć pod uwagę ich osobistą sytuację finansową, stosunek do ryzyka i rachuby, którymi się kierują" - twierdzi Margaret Cole z FSA. (PAP)