W przekazanym mediom komunikacie biuro Grupy Państw Przeciwko Korupcji poinformowało, że decyzja o zbadaniu ustaw z obu krajów zapadła na jej posiedzeniu, które zakończyło się 8 grudnia.

W obu przypadkach - wyjaśniono w nocie nadesłanej ze Strasburga - GRECO dokona oceny ustaw w styczniu i lutym przyszłego roku, tak aby przyjąć raporty na ten temat na sesji plenarnej w marcu.

Podkreśla się, że po raz pierwszy organ RE zastosował tę niedawno wprowadzoną pilną procedurę, przewidzianą dla „nadzwyczajnych okoliczności”.

Zgodnie z zasadami tej procedury może być ona użyta wtedy, gdy „reformy instytucjonalne, inicjatywy legislacyjne lub zmiany proceduralne w kraju członkowskim mogą stanowić poważne naruszenie antykorupcyjnych standardów Rady Europy”.

W komunikacie podano, że GRECO zwróciło się do szefów delegacji Polski i Rumunii w tym gremium o przedstawienie do 15 stycznia przyszłego roku informacji na temat projektów w ramach przygotowań do opracowania raportu.

W oświadczeniu mowa jest o tym, że w przypadku Rumunii chodzi o przedłożenie do pilnego uchwalenia trzech projektów legislacyjnych dotyczących sądownictwa. Przypomniano, że kilka instytucji w kraju i za granicą wyraziło zaniepokojenie tymi rozwiązaniami, widząc w nich zagrożenie dla skutecznej walki z korupcją i niezależności sądownictwa.

"Jeśli chodzi o Polskę, podobne zaniepokojenie wyrażono wobec dwóch projektów ustaw w sprawie reorganizacji Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa" - stwierdzono w wydanej nocie. Ustawy te przyjął w piątek Sejm.

Sylwia Wysocka (PAP)